Slechtere zorg voor lagere inkomens

Uit onderzoek van Zorgverzekering.net is gebleken dat Nederlanders vrezen voor een tweedeling in de zorg, wanneer de vrije artsenkeuze wordt ingeperkt. Door een wetswijziging zijn zorgverzekeraars vanaf 2016 niet meer verplicht om niet-gecontracteerde zorg te vergoeden. Mensen die meer geld hebben, zullen betere zorg ontvangen en mensen met lagere inkomens krijgen dan slechtere zorg. Veel mensen vrezen voor de gevolgen van deze wetswijziging. Maar liefst 69% van de Nederlanders maakt zich zorgen hierover.

Tegenstrijdigheid

Door de inperking van de vrije artsenkeuze ontstaat een nieuwe tweedeling in de zorg. Mensen die straks meer geld hebben, zullen betere zorg krijgen en mensen met lagere inkomens ontvangen dan slechtere zorg. Zorgverzekeraars gaan selectiever inkopen voor de nieuwe budgetpolis. Verzekerden kunnen dan alleen nog terecht bij zorgverleners waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft. De polis wordt dan goedkoper omdat er geen vrije artsenkeuze is, maar zorgverzekeraars zouden alleen de beste zorg inkopen. Precies op dat punt ontstaat een tegenstrijdigheid. Zorgverzekeraars zouden dan namelijk alleen de beste zorg selecteren voor diegenen met een budgetpolis, diegenen die het minst betalen. Voor mensen met een restitutiepolis, die volledige vrije artsenkeuze biedt maar ook duurder is, wordt die selectie van de beste zorg niet gemaakt.

Veel Nederlanders tegen bezuiniging op vrije artsenkeuze

Zorgverzekering.net ondervroeg 298 Nederlanders over hun standpunt ten opzichte van de vrije artsenkeuze en de plannen daaromtrent voor 2016. Maar liefst 78% van de Nederlanders vindt de vrije artsenkeuze een fundamenteel grondrecht en wil bovendien te allen tijde zelf een zorgverlener kunnen uitkiezen. 72% is tegen de nieuwe plannen die per 2016 ingaan en 64% vindt dat er niet bezuinigd zou mogen worden op de vrije artsenkeuze.

Nederlander vreest voor de gevolgen

Bovendien denkt twee derde van de Nederlanders dat zorgverzekeraars niet goed in staat zijn om te beoordelen welke zorgaanbieders goede kwaliteit zorg leveren. 92% vreest zelfs dat zorgverzekeraars voornamelijk zullen inkopen op prijs en niet op kwaliteit. Maar liefst 70% van de Nederlanders is bang dat hij straks ver moet reizen om vergoede zorg te kunnen ontvangen. Ook de macht die zorgverzekeraars krijgen met het afschaffen van de verplichte vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg is een veel besproken onderwerp. 76% van de Nederlanders is bang dat zorgverzekeraars dan volledig hun gang kunnen gaan en maar liefst 85% vindt dat zorgverzekeraars te veel macht krijgen wanneer deze verplichte vergoeding wordt afgeschaft. Volgens Minister Schippers zou er juist meer keuze zijn wanneer er een nieuw type polis komt naast de al bestaande naturapolis en restitutiepolis. 48% van de Nederlanders is het hierover oneens met minister Schippers. Mensen met lagere inkomens, die geen restitutiepolis kunnen betalen, hebben die keuze ook helemaal niet. Zij zullen in de toekomst slechtere zorg krijgen dan de mensen met hogere inkomens. * In het onderzoek werden 298 Nederlanders ondervraagd, hiervan was 47% man en 53% vrouw.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!