Revalidatie en uw zorgverzekering

Revalidatie betekent in medische term ‘herstel’ of ‘weer valide worden.’ Mensen revalideren vaak na een ongeval of medische ingreep. Dit kan gepaard gaan met zowel lichamelijke als geestelijke tekortkomingen. Patiënten worden daarom doorverwezen naar een revalidatiearts die hen begeleidt in hun herstelproces. Om te revalideren worden behandelingen als fysiotherapie, logopedie, maatschappelijk werk aangeboden. Natuurlijk nog veel meer.

Soorten revalidatie

Revalidatie is onder te verdelen in twee hoofdcategorieën:

Niet-neurologisch

Niet-neurologische behandelingen heeft te maken met letsels en lichamelijke beperkingen; reuma, amputatie enzovoort.

Neurologisch

Neurologische revalidatie heeft te maken met de hersenen en zenuwstelsel. Dit kunnen aandoeningen zijn als niet-aangeboren hersenaandoeningen, spierziekten, beroertes enzovoort.

Revalidatiearts

Een revalidatiearts begeleidt een patiënt tijdens het herstelproces. Voordat u in aanraking komt met een behandeling, kijkt de arts naar de volgende dingen:

  • In hoeverre zal de patiënt herstellen?
  • In hoeverre kan de patiënt leren en getraind worden?
  • In hoeverre kan de patiënt deelnemen in een revalidatieprogramma met hulpverleners om tot een goed resultaat te komen?
  • In hoeverre zal de patiënt, na het revalideren, weer in zijn/haar woonomgeving kunnen functioneren?

Financiën en zorgverzekering

De zorgkosten van een revalidatiebehandeling worden vanuit de basisverzekering vergoed. Let u op dat u wel een indicatie dient te hebben van een revalidatiearts. Voor deze vergoeding betaalt u eigen risico. Hulpmiddelen als krukken, aanpassingen in het huis, worden door een aantal zorgverzekering (deels) vergoed. In vele gevallen dient u een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. In het geval van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt het door de gemeente gestuurd.

Ook tijdens uw revalidatieproces kunt u in aanmerking komen voor ‘zittend ziekenvervoer’, indien u niet zelfstandig meer kunt reizen. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

  • mensen die alleen per rolstoel kunnen worden verplaatst;
  • blinden en slechtzienden die zich niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen.

Let wel op dat u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding. Dat betekent dat de kans er ook is, dat u dat niet of deels vergoed krijgt. Het is dan ook handig een aanvullende verzekering af te sluiten. Op www.zorgverzekering.net kunt u nagaan welke zorgverzekeraars (deels) vergoeden. Ook kunt u kijken bij welke zorgverzekeraar u het beste hulp kunt krijgen met revalideren; de kosten en faciliteiten.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!