Recordaantal wanbetalers

Het AD bericht dat dit jaar een recordaantal mensen onder curatele staat, vanwege het niet tijdig betalen van de premie voor de zorgverzekering. Dat zijn er in september 2013 bijna 320.000, terwijl het er in 2012 ruim 300.000 waren. De wanbetalersregeling werd in 2009 ingevoerd en het aantal wanbetalers is sindsdien nog nooit zo hoog geweest.

Wanbetalersregeling

Wanneer een consument na ten minste een half jaar nog steeds een betalingsachterstand bij de zorgverzekering heeft, dan wordt deze aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen als wanbetaler. Het CVZ houdt dan maandelijks een bedrag van 160 euro in op het salaris van de wanbetaler. Dit bedrag van 160 euro per maand is aanzienlijk hoger dan de reguliere premie van de zorgverzekeraar. Het ministerie wil hiermee de verzekerde stimuleren om de achterstallige betalingen aan de zorgverzekeraar zo snel mogelijk te voldoen. De snelste manier om de problemen op te lossen is wanneer de wanbetaler zelf een regeling treft met de zorgverzekeraar. De achterstand kan dan ingehaald worden en de verzekerde wordt op deze manier gestimuleerd om de premie voortaan tijdig te betalen.

Aanvullende verzekering

Verzekerden die een aanvullende verzekering hebben en de premie niet op tijd kunnen betalen kan het aanvullend pakket ontnomen worden. De consument behoudt ten alle tijden de basisverzekering. Het afnemen van de aanvullende verzekering is bedoeld als stimulans om de schulden zo snel mogelijk af te lossen. Als de betalingsachterstand is ingehaald kan de aanvullende verzekering weer in werking gezet worden, mits verzekeraar en consument een akkoord bereiken.

Schuld afgelost

Het inhouden van de maandelijkse premie stopt als de zorgverzekeraar de wanbetaler afmeldt bij het CVZ. Dit gebeurt als de schuld volledig is afgelost of als de consument een regeling voor schuldhulpverlening getroffen heeft. Een schriftelijk bericht brengt zowel de consument als de werkgever, die de premie inhoudt, op de hoogte van het afmelden als wanbetaler bij het CVZ.

Vermindering instroom

Om het aantal wanbetalers te laten dalen zijn zorgverzekeraars in samenwerking met gemeenten en de schuldhulpverlening in overleg over preventieve aanpak van wanbetalers. Er lopen diverse proefprojecten, met als belangrijkste regeling dat het woonadres van verzekerden overeen moet komen met het adres waar de consument bij de gemeente staat ingeschreven. Hierdoor wordt het makkelijker om de betalingscontrole uit te voeren.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!