PVV en SP uiten felle kritiek op zorgdeal

De PVV en SP hebben felle kritiek op de plannen die de regeringsfracties hebben met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP omtrent de verzachting van de bezuinigingen op de langdurige zorg.

SP-leider Emile Roemer ziet de afbraak van de zorg gewoon doorgaan. Hij meldt dat met dit zorgakkoord 90 procent van de oorspronkelijke afbraakplannen gewoon doorgaan waardoor ouderen gewoon alsnog gedwongen worden om te verhuizen en de verzorghuizen alsnog dicht gaan. Ook Wilders is niet te spreken over de zorgdeal. Hij beschrijft als het stelen van iemands portemonnee met daarin 100 euro om hem vervolgens 10 euro terug te geven.

Gevolgen ‘zorgdeal’

Door de afspraken van woensdagavond kan het kabinet door met de hervorming van de langdurige zorg omdat ze samen met de D66, ChristenUnie en de SGP nu de benodigde steun binnen de Eerste Kamer hebben om een meerderheid te vormen.

Veel zorgtaken voor gehandicapten, chronisch zieken en bejaarden zullen onder leiding van Staatssecretaris van Rijn worden overgedragen naar de gemeenten. Deze nieuwe maatregel bespaart het Rijk veel geld. Echter waren meerdere partijen waaronder de PvdA en de ChristenUnie niet gerust op de soepele overgang van deze nieuwe maatregel en daarop is dan ook besloten om 360 miljoen euro extra uit te trekken hiervoor. Dit extra bedrag zal echter niet doen voor de portemonnee van mensen die langdurige zorg nodig hebben.

NPCF

Patiëntenfederatie NPCF vindt het positief dat er meer geld naar de langdurige zorg gaat. Ze zijn daarbij wel van mening dat het extra geld moet worden ingezet voor mensen die niet thuis kunnen blijven wonen en voor dagbesteding, zodat de mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook staat vrije artsenkeuze hoog in het vaandel bij de NPCF. Dit punt staat ter discussie sinds minister Schippers eerder voorstelde om zorgverzekeraars meer ruimte te geven door geen zorg te vergoeden als die wordt geleverd door ziekenhuizen waar geen contract mee is afgesloten. De VVD eiste dat de drie oppositiepartijen SGP, ChristenUnie en D66 instemmen met het plan van Schippers.

Vrije artsenkeuze

Onder andere de NPCF vindt het zeer kwalijk dat verzekeraars wellicht op de stoel van de behandelaar gaan zitten en in steeds sterkere mate de inhoud van de zorg gaan bepalen. Zeker bij langdurige en persoonlijke zorg zoals bijvoorbeeld in het geval van psychische stoornissen is een goede vertrouwensrelatie tussen de patiënt en diens behandelaar van essentieel belang.

Verzekeraars zijn verplicht om genoeg zorg in te kopen voor hun verzekerden en kijken hierbij naar de meest gunstige prijs. Hierbij is het onmogelijk voor de verzekeraar om de persoonlijke band tussen de patiënt en diens behandelaar in acht te nemen.

Vakbond Abvakabo FNV

De voorzitter van vakbond Abvakabo FNV is van mening dat de extra uitgetrokken 360 miljoen euro veel te weinig is op de 3 miljard euro aan bezuinigingen binnen de zorg. Corrie van Brenk meldt dat de gevaren van de afbraak van de zorg op deze manier onvoldoende kan worden afgewend. “Hierdoor krijgen honderdduizenden mensen straks niet de zorg die ze nodig hebben en tienduizenden hardwerkende mensen in de zorg verliezen hierdoor alsnog hun baan,” aldus de voorzitter.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!