PvdA en VVD hebben akkoord gesloten over vrije artsenkeuze

De PvdA en de VVD hebben een akkoord gesloten over de zorgwet en de inperking van de vrije artsenkeuze. Het wetsvoorstel wordt aangepast en opnieuw ingediend. Dit betekent dat het wetsvoorstel eerst door de Tweede Kamer en vervolgens door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Als de meerderheid Eerste Kamer weer tegen stemt, wordt het wetsvoorstel er door het kabinet toch doorgedrukt.

Wetsvoorstel

Op 16 december stemde de Eerste Kamer over de wijziging in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Een van de pijlers van het zorgakkoord is de nieuwe zorgpolis van minister Schipper. Hierbij hoeft de zorgverzekeraar niet-gecontracteerde zorg niet meer te vergoeden vanuit de naturapolis. Deze nieuwe polis zou goedkoper zijn voor de consument en de regering een besparing van 1 miljard euro opleveren. De nieuwe zorgpolis is echter in strijd met artikel 13 van de zorgverzekeringswet, waarin staat dat de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet zo laag mag zijn dat het een ‘hinderpaal’ vormt voor de verzekerde om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Om deze reden zou dit artikel aangepast moeten worden. Van de senatoren stemden 38 tegen en 33 voor. De PvdA-senatoren Adri, Duivensteijn, Martijke Linthost en Guusje ter Horst gaven de doorslag. Het kwam als een verrassing dat de meerderheid van de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel stemde, terwijl het door de Tweede Kamer al goedgekeurd was. Dit is namelijk sinds 1990 slechts 31 keer gebeurd.

Akkoord

Na lang overleggen zijn de PvdA en de VVD om 04.00 ‘s nachts tot een akkoord gekomen. Het wetsvoorstel wordt aangepast. Volgens Diederik Samsom blijft de vrije artsenkeuze in het nieuwe voorstel gewaarborgd en wordt de positie van verzekerden ten opzichte van de zorgverzekeraars versterkt. Ook Zijlstra zegt dat de keuzevrijheid gewaarborgd blijft. Daarbij zegt hij dat met dit akkoord voorkomen wordt dat mensen onnodig extra moeten betalen. Het nieuwe voorstel zal eerst door de Tweede Kamer beoordeeld moeten worden en vervolgens nogmaals door de Eerste Kamer. In het Tweede Kamerdebat over het nieuwe voorstel werd bekendgemaakt dat het nieuwe wetsvoorstel toch wordt doorgedrukt als de meerderheid Eerste Kamer weer tegen zou stemmen. Dit is mogelijk door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dit is een besluit van de regering, dat zonder de Eerste en Tweede Kamer kan worden gemaakt, waarin de inhoud van een wet verder wordt uitgewerkt. De partijen SP, Groenlinks, PVV, D66, ChristenUnie en SGP zijn hier niet blij mee. Groen Links en SP lieten weten dat zij dit ‘ondemocratisch’ vinden en ook Wilders liet zich uit over deze gang van zaken “Tegen deze hondsloyale partijen wordt eigenlijk gezegd: u kunt de boom in. We zetten jullie bij het grofvuil”.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!