Psychologische hulp vergoed in 2014

De dekking van de basis zorgverzekering blijft in 2014 op vrijwel alle vlakken gelijk. Mensen, die gebruik maken van eerstelijnszorg psychologische zorg, gaan er in 2014 zelfs een beetje op vooruit. Waar in 2013 nog slechts vijf afspraken werden vergoed, dekt de basis zorgverzekering vanaf 2014 alle afspraken. Wel blijven de afspraken onder het eigen risico vallen. Dat betekent dat je de eerste 360 euro aan zorg uit de basisverzekering zelf betaalt (dat hoeft dus niet alleen psychologische hulp te zijn). Daarna worden de kosten voor psychologische hulp vergoed vanuit de basisverzekering.

Eerstelijnszorg

Voor kortdurende, veel voorkomende psychische klachten kunnen mensen terecht bij de laagdrempelige eerstelijnspsycholoog. Na doorverwijzing door de huisarts, kunnen mensen hier een afspraak maken. De basis zorgverzekering vergoedde in 2013 slechts de eerste vijf afspraken, daarbij gold een eigen bijdrage van twintig euro per afspraak. Vanaf 2014 worden alle afspraken vergoed. Het eigen risico is nog wel van toepassing, en de eigen bijdrage van 20 euro per afspraak vervalt.

Huisarts neemt meer over

De huisarts gaat daarnaast proberen meer mensen te helpen met hun psychische problemen. Daarvoor krijgt de huisarts extra geld. Vooralsnog was de huisarts vooral betrokken voor het doorverwijzen van patiënten met psychische klachten. Maar de huisarts kan in 2014 dus ook proberen om klachten te verhelpen. Daarnaast kan de arts nog steeds doorverwijzen naar Basis GGZ (eerstelijnszorg). Zijn de klachten te groot voor deze Basis GGZ, dan wordt de patiënt doorverwezen naar de Gespecialiseerde GGZ (tweedelijnszorg), deze zorg valt altijd binnen de basisdekking.

Online

Online hulp moet in 2014 ook een grotere rol gaan spelen bij Basis GGZ. EHealth is zorg via internet of telefoon, waarmee gekeken kan worden of mensen een aandoening hebben. Ook worden er online cursussen gegeven.

Patiënten kunnen in de toekomst zelf hun zorg blijven uitkiezen en zitten niet meer gebonden aan een instantie.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!