Privacy GGZ-patiënten worden niet in acht genomen door de verzekeraars

Indien een GGZ-patiënt liever niet aan zijn of haar verzekeraar bekend wil maken welke geestesziekte bij diegene is vastgesteld mag diegene een privacyverklaring ondertekenen. De rechter heeft eerder bepaald dat patiënten dit recht om diagnose-informatie niet te verstrekken hebben en dat de verzekeraar evengoed de behandeling dient te vergoeden. Echter negeren VGZ, Achmea en Ohra deze uitspraak volledig, zo blijkt uit het televisieprogramma van Zembla van afgelopen donderdag.

Sinds maart 2012 bestaat de mogelijkheid om geen diagnose informatie te verstrekken bij de declaratie van specialistische GGZ behandelingen. Dat kan door gebruik te maken van de privacyregeling GGZ. De bepaling houdt in dat patiënten en zorgverleners samen kunnen aangeven dat zij geen naar de diagnose herleidbare informatie op de factuur en in het DBC Informatie Systeem (DIS) opnemen. Hiertoe moeten zij een privacyverklaring ondertekenen.

Voor patiënten die hun factuur niet ter betaling aan de verzekeraar aanbieden, geldt dat de naar de diagnose herleidbare informatie zonder verklaring mag worden weggelaten.

In het programma verklaarde verschillende verzekeraars dat dit probleem inmiddels is opgelost maar toen het programma vervolgens de meerdere klantenservices van deze verzekeraars opbelden kreeg het te horen dat zonder de diagnose-informatie er niet kan worden uitgekeerd. Geen van de telefonisten zegt daarnaast op de hoogte te zijn van de toegestane privacyverklaring.

Zembla meldt dat verschillende therapeuten aan het programma hebben verteld dat verzekeraars aan sommige GGZ-patiënten weigeren om uit te keren en op die manier alsnog proberen diagnose-informatie van de patiënt te krijgen. Ook meldt een therapeut volgens het programma dat het tot nu toe altijd fout is gegaan met patiënten die de privacyverklaring hebben ondertekend. De betaling laat maanden op zich wachten.

Tevens heeft Zembla ontdekt dat de landelijke database, genaamd DIS, waarin miljoenen patiëntgegevens worden opgeslagen van onder andere ziekenhuizen ook niet anoniem is. Op die manier zou je door de persoonsgegevens van een patiënt te koppelen aan de diagnose-informatie precies kunnen zien welke medische behandelingen die patiënt heeft gehad.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!