Plastische chirurgie en uw zorgverzekering

Plastische chirurgie is een medische ingreep waarbij men het uiterlijk aanpast. Het kan worden toegepast om een aangeboren of opgelopen verminking van het lichaam (hazenlip, grote moedervlekken) te herstellen. De ingreep is dan medisch verantwoord. Andere patiënten kiezen voor plastische chirurgie om iets dat ongewenst is aan het uiterlijk te veranderen. Dit is niet medisch verantwoord. Het doel is om dat ongewenste verschijnsel aangenamer te maken in de ogen van de patiënt. Hierbij kunt u denken aan een borstvergroting, neuscorrectie enzovoort.

Voorwaarden

Niet iedereen kan zomaar in aanmerking komen voor plastische chirurgie. U dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Dat is ook de reden waarom patiënten een verwijsbrief van hun huisarts moeten hebben.

U heeft recht op plastische chirurgie als:

 • Er zich afwijkingen in het uiterlijk bevinden die gepaard gaan met lichamelijke functiestoornissen;
 • Verminking door een ongeval, ziekte of geneeskundige behandeling;
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden door een aangeboren afwijking of chronische aandoening;
 • Aangeboren misvormingen: lippen, kaken, gehemeltespleten, geslachtsorgaan, geboortevlekken enzovoort;
 • Operatie bij transseksualiteit.

Mijn zorgverzekering

Plastische chirurgie wordt vanuit de basisverzekering verzekerd. Hierin telt ook het eigen risico mee dat 350 euro bedraagt. U dient wel een verwijsbrief  van uw huisarts of andere medische specialist in bezit te hebben. De behandelingen en het verblijf in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum zitten ook in de basisverzekering. Een wettelijke eigen bijdrage telt hierin niet mee.

Plastische chirurgie hoort in het rijtje van ‘medisch specialistische zorg’.  Er is onderscheid tussen medische specialistische zorg en niet-medische specialistische zorg. De basisverzekering vergoedt alles wat te maken heeft medisch specialistische zorg. Hierbij moet u denken aan plastische chirurgie na een ongeval, aangeboren afwijking enzovoort.

Plastische chirurgie wordt niet vergoed in de volgende gevallen:

 • Een behandeling voor verlamde of verslapte oogleden als het geen aangeboren afwijking is of niet behoort tot één van de bij geboorte aanwezige chronische aandoeningen;
 • Een liposuctie van de buik;
 • Het vervangen of plaatsen van een borstprothese als er voorafgaand geen sprake is geweest van een borstamputatie;
 • Het verwijderen van een borstprothese zonder dat het medisch noodzakelijk is;
 • Het steriliseren of het steriliseren ongedaan maken (zowel bij man als vrouw);
 • Een besnijdenis bij de man;
 • Buikwandcorrectie tenzij we praten over een verminking of ernstige functiebeperking;
 • Het (centraal) afplatten van het achterhoofdje van een kind zonder dat er signalen worden gegeven dat schedelnaden te vroeg sluiten.

Deze behandelingen kunnen wel (deels) worden vergoed met een aanvullende verzekering. De hoeveelheid daarvan, verschilt per zorgverzekeraar. Bent u benieuwd naar welke zorgverzekeraar de beste dekking biedt, vergelijk dan uw zorgverzekering op www.zorgverzekering.net.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!