PGB

Persoonsgebonden budget

Voor mensen die lijden aan een ziekte, handicap of ander mankement is er de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Met dit persoongebonden budget kan vervolgens zelf bijvoorbeeld een zorgverlener of begeleider worden betaald. Het persoonsgebonden budget (pgb) wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Als je het wil aanvragen heb je een besluit (indicatie) nodig waarin wordt aangegeven hoeveel en welke zorg je nodig hebt. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of opname. Voor ‘behandeling’ is er geen pgb te krijgen. Deze indicaties worden grotendeels behandelt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor kinderen onder de 18 jaar wordt dit gedaan door Bureau Jeugdzorg (BJZ).

Aanspraak op pgb

Mensen met een pgb moeten veel zelf regelen. Je bepaalt zelf wie, wanneer en hoe de zorg wordt verleent. Om in aanmerking te komen voor een pgb moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je een indicatie waarin staat dat je minimaal 10 uur begeleiding per week nodig hebt voor een periode van op zijn minst 1 jaar. Ook moet eerst worden onderzocht of er geen geschikte zorg in natura beschikbaar is.

Wet

Hoewel het pgb nu een subsidieregeling is, wil het kabinet het recht erop vanaf 1 januari 2014 wettelijk vastleggen. Voor cliënten die op dit moment een pgb hebben zal er dan het een en ander veranderen. Pgb-houders met ‘begeleiding’ zijn vanaf 1 januari aangewezen op begeleiding van de gemeente. Pgb-houders met ‘persoonlijke verzorging’ zijn vanaf 1 januari aangewezen op zorg in natura, dit is zorg die een zorginstelling rechtstreeks levert. Het kabinet wil de uitgaven van het persoongebonden budget gaan beperken. Het aantal pgb’ers is de afgelopen 10 jaar tien keer zo groot geworden en staat nu op 130.000 personen. De jaarlijkse pgb-kosten bedragen meer dan 2 miljard euro.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!