Persoonsgebonden budget ouderen

In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is het persoonsgebonden budget (pgb) opgenomen. Dit is een bedrag waarmee men zelf een verzorgende of begeleider kan betalen. Er is een persoonsgebonden budget ouderen, maar ook voor mensen met een ziekte of handicap.

Persoonsgebonden budget aanvragen

Onder de AWBZ vallen meerdere soorten zorg die klanten thuis of in een instelling kunnen krijgen. Zo heeft u recht op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Als u dit wilt ontvangen dient u hiervoor een indicatie nodig te hebben. Dit houdt in dat het Centrum Indicatiestelling Zorg vaststelt of u zorg nodig hebt, wat voor zorg en de hoeveelheid zorg. Wilt u zelf AWBZ-zorg aanvragen, dan kunt dit op deze website regelen.

Veranderingen pgb

Anno 2013 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd voor het persoonsgebonden budget. Zo stelt de overheid 150 miljoen euro extra beschikbaar hiervoor waardoor er meer mensen in aanmerking komen voor deze zorg. Daarnaast gaat de overheid wel strenger optreden tegen fraudeurs. Het komt nog steeds te vaak voor dat mensen misbruik maken van het pgb. Het kabinet biedt 30 miljoen euro aan voor de bestrijding van deze misdaad. Er worden ook rechercheurs ingeschakeld en de intensieve controle wordt opgeschroefd van 5 procent naar 20 procent. Vanaf 2014 wordt er geen geld meer naar de client gestuurd. De rekening van behandelingen en zorg wordt door een nog onbekende instantie geregeld. Het kabinet heeft verder ook plannen om de zorg aan huis uit de AWBZ anders te gaan organiseren. Deze zorg wordt in de toekomst door gemeentes of door zorgverzekeraars geregeld. Deze plannen worden nog uitgewerkt. Voor aanvullende informatie hierover kunt u de website van Rijksoverheid raadplegen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!