Persoonlijke verzorging toch naar verzekeraars

Persoonlijke verzorging in de thuiszorg komt waarschijnlijk toch onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars te vallen. In eerste instantie waren de plannen om de persoonlijke zorg over te dragen aan de gemeenten. Daarover is de afgelopen tijd veel discussie geweest.

Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dragen gemeenten nu al de verantwoordelijkheid voor hulp in het huishouden, vervoer en hulpmiddelen. Persoonlijke verzorging zou ook tot de verantwoordelijkheid van gemeenten gaan horen. Inmiddels is dat niet meer zeker.

Op de maatregel om de persoonlijke verzorging aan de gemeenten over te dragen is veel kritiek geweest. Er zou daardoor een scheiding komen tussen persoonlijke verzorging en verpleging, wat praktisch gezien niet werkbaar zou zijn. De NPCF had al veel kritiek op deze maatregel. Het gevolg hiervan zou zijn dat er een ineffici├źnte werkwijze ontstaat. Wanneer iemand bijvoorbeeld medische zorg aan zijn of haar voet nodig heeft, mag deze medische zorg niet verleend worden door iemand die bijvoorbeeld de nagels knipt. Daardoor krijgen mensen veel verschillende verzorgenden in huis en moeten zij zich bovendien voor verschillende typen zorg tot verschillende organisaties richten. Praktische gezien is dat verre van optimaal.

Als de nieuwe plannen ondersteund worden door het ministerie, zouden in 2015 zowel de persoonlijke zorg als verpleging onder de Zorgverzekeringswet vallen en niet meer in de AWBZ. Dat zou betekenen dat de zorgverzekeraars deze zorg gaan uitvoeren.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verwonderd over het nieuws dat de persoonlijke verzorging toch niet onder verantwoordelijkheid van de gemeenten zou gaan vallen. Volgens de VNG zijn gemeenten wel in staat om deze zorg uit te voeren. Eerder was echter in het nieuws dat de bezuinigingen op de thuiszorg de gemeenten in een moeilijke positie brachten omdat er dezelfde hoeveelheid zorg geleverd zou moeten worden voor minder geld.

De definitieve plannen zullen na Prinsjesdag meer vorm krijgen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!