Patiënt de dupe van veranderingen in de zorg

Er is veel tumult rondom de wijzigingen in de zorg die per 1 januari 2015 van kracht zouden gaan. Zorg die voorheen onder de AWBZ viel, wordt voortaan verdeeld over diverse uitvoerders: een gedeelte van de zorg komt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te staan, ook de zorgverzekeraars worden voor een deel verantwoordelijk.

Zorgverzekeraars

In de nieuwe wetgeving zullen zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van wijkverpleging en persoonlijke verzorging thuis, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook worden zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de zware langdurige zorg, bijvoorbeeld in verpleegtehuizen. Met de nieuwe taken die zorgverzekeraars hiermee krijgen, gaat veel tijd en energie gemoeid. Volgens André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het niet haalbaar om de wet per 1 januari 2015 in te laten gaan. Zorgverzekeraars zijn daar nog niet klaar voor en kunnen zich bovendien onvoldoende voorbereiden omdat de wet ook nog niet rond is.

Onvoldoende voorbereid

Wanneer de nieuwe wet te snel ingevoerd wordt terwijl zorgverzekeraars daar nog niet klaar voor zijn, is het niet ondenkbaar dat vergoedingen niet tijdig kunnen worden uitbetaald. Een te snelle invoering van de Wet Langdurige Zorg is volgens ZN dan ook onverantwoord. Volgens Rouvoet krijgen zowel de gemeenten als zorgverzekeraars te veel nieuwe taken in één keer, waardoor de kwaliteit van de zorg niet gegarandeerd kan worden. Hij pleit er dan ook voor om de verschillende wijzigingen uit te stellen tot 1 januari 2016, zodat er meer tijd is om de juiste voorbereidingen te treffen.

Ook de VGN (Vereniging Gehandicapten Nederland) en brancheorganisatie Actiz zouden de wijzigingen liever uitstellen tot 2016. Zij vinden de wet nog niet van voldoende kwaliteit om in 2015 al van kracht te gaan en vinden dat er meer voorbereidingstijd nodig is voor een correcte uitvoering hiervan.

Gemeenten

De gemeenten krijgen er in de nieuwe wet ook een aantal zorgtaken bij. Zo worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning bij langdurige zorg thuis en gaat bovendien de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Hierover is eerder al veel discussie geweest, omdat de kwaliteit van de zorg dan per gemeente zou kunnen gaan verschillen, afhankelijk van het budget dat elke gemeente beschikbaar heeft en hoe groot de vraag naar zorg is.

In tegenstelling tot de zorgverzekeraars, willen gemeenten juist haast maken met de uitvoering van de nieuwe wet. Zij pleiten ervoor om de nieuwe wet wel per 1 januari 2015 te laten ingaan. VNG geeft aan dat het van belang is dat juist wel alle wijzigingen in één keer worden ingevoerd. Op die manier kan voorkomen worden dat het onrustig blijft. Bovendien zou het helemaal niet praktisch zijn om alleen de nieuwe verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars tot 2016 uit te stellen, want de nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten, zoals ondersteuning thuis en jeugdzorg zouden wel al per 2015 ingevoerd worden. Dat betekent een gefaseerde invoering van de veranderingen in de zorg, en op die manier wordt onduidelijkheid onnodig lang in stand gehouden, iets waar de patiënt ook weer de dupe van is.

Patiënt hoe dan ook de dupe

Al met al kunnen we de conclusie trekken dat de patiënt hoe dan ook de dupe is van de hervormingen in de zorg. Wordt deze per 2015 ingevoerd, dan zou dit vanwege de te korte voorbereidingstijd voor zorgverzekeraars kunnen leiden tot niet tijdige betaling van vergoedingen. Anderzijds, wanneer de wijzigingen tot 2016 zouden worden uitgesteld, dan zal er ten minste een jaar langer onduidelijkheid bestaan voor patiënten. Sophie van der Zee van Zorgverzekering.net stelt: “het is zaak dat er snel meer duidelijkheid komt over de nieuwe wetten, regels en verantwoordelijkheden. De onduidelijkheid die er nu heerst veroorzaakt onrust, en komt in elk geval de kwaliteit van de zorg en het belang van de patiënt niet ten goede.”

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!