Partijen praten maandag verder over extra budget langdurige zorg

Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP hebben afgelopen woensdag aan tafel gezeten met minister Dijsselbloem van Financiën om het eens te worden over het extra bedrag, dat ontstaan is door financiële meevallers, dat de partijen willen stoppen in de langdurige zorg in 2015.

Afgelopen dinsdag zijn er tussen premier Mark Rutte, Dijsselbloem, vicepremier Asscher, de fractievoorzitters en de financiële specialisten van de vijf partijen afspraken gemaakt over de hoofdlijnen omtrent de besteding van de financiële meevaller. Eerder in het afgelopen jaar zijn er ook al verschillende afspraken met die partijen gemaakt aangezien de regeringspartijen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer.

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom pleitte er eerder al voor om minstens 200 miljoen euro extra te besteden voor de overheveling van de zorg van het rijk naar de gemeenten. Hij wees er ook op dat de Tweede Kamer volgende week al de wet gaat behandelen die de transitie van de langdurige zorg moet gaan regelen. Ook de ChristenUnie en de SGP dringen aan op extra geld voor de zorg en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei te hopen dat tijdens het begrotingsoverleg de eerste stappen kunnen worden gezet voor het kamerdebat.

Na het gesprek van afgelopen woensdag lieten de financiële specialisten uit de vijf fracties weten dat de oppositiepartijen het nog niet eens zijn met minister Dijsselbloem van Financiën en de regeringspartijen. Elbert Dijkgraaf van de SGP liet weten dat het om complexe materie gaat waarbij het niet eenvoudig is om het meteen met de vijf partijen eens te worden. Er zijn wel positieve stappen gemaakt, aldus Dijkgraaf.

Zowel Alexander Pechtold als de heer Samsom spraken positief over de gesprekken van afgelopen woensdag. Samson vond dat de gesprekken in constructieve sfeer zijn verlopen. Alexander Pechtold meldde dat er goed in kaart is gebracht wat ze de komende weken te doen hebben en Zijlstra had tevens goede hoop dat ze de samenwerking kunnen blijven voortzetten.

De wenslijstjes van de vijf partijen zijn samen echter hoger dan het bedrag dat beschikbaar zal zijn volgens Dijsselbloem. Om die reden wordt er aanstaande maandag verder onderhandeld. Het uiteindelijke extra uitgetrokken bedrag zal op Prinsjesdag bekend worden gemaakt.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!