Palliatieve zorg en uw zorgverzekering

Mensen met een ongeneeslijke ziekte ontvangen zogenoemde palliatieve zorg in de laatste fase van hun leven. Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van het leven en een waardige afronding van het leven. De aandacht voor zorg voor terminale patiënten neemt de laatste jaren flink toe, wat deels te verklaren valt door de vergrijzing en de toename van chronische ziektes, zoals kanker.

Onderdelen

Bij palliatieve zorg is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden, waardoor het ziekteverloop wellicht positief beïnvloed kan worden. Ook wordt er hulp geboden bij lichamelijke en psychologische problemen. Daarnaast is er aandacht voor zingeving en spiritualiteit. Bovendien ondersteunt palliatieve zorg de patiënt en de naasten bij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en bij het afscheid nemen.

Organisatie

Palliatieve zorg wordt meestal verleend door een team van zorgverleners, dat bestaat uit bijvoorbeeld een arts, verplegende en verzorgende. Ook veel vrijwilligers zetten zich in om  patiënten en hun naasten te ondersteunen. Zij kunnen de zorgtaken van familie overnemen als daar behoefte aan is.

Deze zorg kan op verschillende plekken plaatsvinden: in een hospice, verzorgings- of verpleeghuis, ziekenhuis of gewoon thuis. De patiënt mag zelf kiezen waar de zorg plaatsvindt. Soms wordt de zorg thuis te zwaar of te complex en is het verstandig om te kiezen voor een hospice.

Opname

Vaak is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig wanneer opname in een hospice noodzakelijk is. Als een patiënt zorg in een hospice ontvangt en daar ook woont, vraagt de instelling soms om een eigen bijdrage. Deze kan variëren van enkele tot tientallen euro’s per dag. Dit wordt gedaan omdat de hospicevoorziening geen vergoedingen van de overheid of zorgverzekeraar ontvangt voor bijvoorbeeld het onderhoud van het pand, de energie, het eten en de scholing van het personeel.

Vergoeding

De zorgverzekeraar of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt palliatieve zorg. Dit geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor de hulpmiddelen die patiënten nodig hebben. Een aanvraag hiervoor kunt u bij het CIZ doen. Ook kan de gemeente eventuele huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoeden.

Het kan voorkomen dat u voor thuiszorg en opname in een verzorgings- of verpleeghuis een eigen bijdrage moet betalen. Hoe hoog de eigen bijdrage is hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Dit rekent Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uit.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!