Zorgverzekering.net nieuws

Mensen wachten met overstappen tot het laatste moment

Wederom is te zien dat mensen wachten tot de laatste week van het jaar met het afsluiten van een verzekering. Vorig jaar was dit vermoedelijk ook te zien door factoren als onder andere de premiestijging en de late bekendmaking van de nieuwe zorgpremies …

Online zorgvergelijker “Zorgverzekering.net” signaleert tot 25% meer overstappers!

Het zorgseizoen duurt nog  één week maar de afgelopen weken zijn er al veel meer vergelijkingen in zorgverzekeringen gedaan op zorgverzekering.net dan de jaren ervoor.  In 2015 zagen we een kleine toename aan overstappers van 6,8%, of wel 1,1 miljoen N …

Geblesseerde sporters geholpen door sportarts in basisverzekering

Per 1 januari 2016 wordt een sportarts vergoed door de basisverzekering. Nu is het nog zo dat mensen dit uit hun eigen portemonnee moeten betalen. Het aantal sportblessures is in 2013 toegenomen tot ongeveer 4.500.000. Dit is een stijging van 14 procen …

Tips voor het kiezen van een aanvullende zorgverzekering!

De Autoriteit Financiële Markten heeft in 2015 onderzoek gedaan naar aanvullende zorgverzekeringen en dan specifiek de processen rondom de productontwikkeling. In november is hier een rapport over gepubliceerd met daarbij een aantal tips voor u als con …

Zorgverzekering.net verwacht massale overstap door hogere premies 2016

De hoogte van de premies zijn bekend gemaakt voor 2016 en duidelijk gestegen. Deze stijgingen zullen naar verwachting zorgen voor een massale overstap volgens Zorgverzekering.net. Hogere premies Zorgverzekeraars hebben voor 2016 hun premies weer verhoo …

VGZ zet reserves in om premies te drukken

De premies van VGZ en Univé blijven in 2016 gelijk aan die van 2015. Alleen bij ‘VGZ Goede Keuze’ en ‘Univé Zorg Select’ gaat de premie gemiddeld 4,50 euro omhoog. VGZ en Univé Bij de ‘Ruime Keuze’ en ‘Eigen Keuze’ basisverzekering, is de premie bij VG …

De technologie voor thuiswonende ouderen

Het aantal ouderen dat in 2014 online was, bedroeg 66,4 procent, blijkt uit cijfers van het MSS. En 23,5 procent van de 65-plussers gebruikte hierbij een tablet. Op het gebied van zorg wordt er ook meer technologie ingezet om het voor ouderen mogelijk …

Onderzoek Goedkoopste Zorgverzekeraar

Anderzorg is al vier jaar op een rij de goedkoopste zorgverzekeraar van Nederland, dit blijkt uit een onderzoek van Zorgverzekering.net. Dit is op basis van een maximaal eigen risico. Zorgverzekering.net heeft ook onderzocht wat de goedkoopste zorgverz …

Zorgpremie 2016 waarschijnlijk lager dan richtlijn Prinsjesdag

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht dat de zorgpremie dit jaar 84 euro hoger zal zijn dan vorig jaar. De afgelopen jaren is echter gebleken dat de definitieve zorgpremies flink kunnen afwijken van de richtlijn van het minister …

Studenten betalen zorgverzekering het best

Jaarlijks kan 2,1 procent van de Nederlandse bevolking als wanbetaler van de zorgverzekering geclassificeerd worden. Het zijn de studenten die met 0,2 procent het minst vaak wanbetalers zijn. Dat is opvallend, want studenten staan niet bepaald bekend a …