Zorgverzekering.net nieuws

Basisverzekering

Alle inwoners in Nederland zijn wettelijk verplicht gesteld om minimaal een basisverzekering te hebben. Jongeren tot 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd met hun ouders, daarna geldt ook voor hun dat zij een afzonderlijke zorgverzekering moeten hebben …

Zorgpremie 2014

Het kabinet is het uiteindelijk toch met elkaar eens geworden wat betreft de zorgpremie voor 2014. Eerst werd er uitvoerig gediscussieerd over een inkomensafhankelijke zorgpremie, dat zelfs in het regeerakkoord zou worden vastgelegd. Nu is dat van tafe …

IVF

Als het niet lukt om via de natuurlijke weg een kind te krijgen, is een IVF-behandeling wellicht een oplossing. Bij deze reageerbuisbevruchting worden één of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen, waarna de ontstane embryo’s in de ba …

PGB

Persoonsgebonden budget Voor mensen die lijden aan een ziekte, handicap of ander mankement is er de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Met dit persoongebonden budget kan vervolgens zelf bijvoorbeeld een zorgverlener of begeleider worden betaald. He …

Eigen risico zorg 2014

Het verplichte eigen risico wordt ieder jaar hoger. Waar we voorheen nog gebruik konden maken van een zorgverzekering zonder eigen risico, was het minimale eigen risico in 2013 vastgesteld op €350. In 2014 wordt dit €360. Dit kan oplopen tot een maxima …