Zorgverzekering.net nieuws

Stoppen met collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is vaak niet goedkoper dan een algemene zorgverzekering. De korting zorgt er alleen voor dat de zorgpremie niet meer belachelijk hoog is, maar deze zal maandelijks nog steeds aan de hoge kant zijn. Wat is het? Met een co …

Afgesloten aanvullende verzekeringen nemen af

Het aantal aanvullende verzekeringen die zijn afgesloten bij verzekeraars is door de jaren heen steeds meer afgenomen. Zo hebben van de verzekerden 8% geen aanvullende verzekering afgesloten in 2008 en in 2016 is dit toegenomen tot 15,7%. Aanvullend ve …

Wat voor type zorgverzekeringen zijn er?

Woon of werk je in Nederland dan ben je verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dit geldt dan met name voor de basisverzekering, hiervoor zijn een aantal mogelijkheden, die we hieronder beschrijven. Daarnaaast bestaat de mogelijkheid om een aan …

Het eigen risico in één keer betalen?

Het minimum eigen risico in 2017 is € 385,00. Als een behandeling een hoge rekening met zich meebrengt, moet het eigen risico worden aangesproken. Bij een eigen risico van € 385,00 moet een verzekerde alles zelf betalen tot dit bedrag. Maar moet dit in …

Stormloop op advies zorgverzekering

Verzekeringsadviseurs ontvangen sinds 19 November meer adviesaanvragen voor de zorgverzekering dan in de voorgaande jaren. Mede door verandering van de basisdekking en de verhoging van de premie, zijn veel mensen zich aan het oriënteren op een nieuwe z …

Verschil premies afgenomen

Uit een onderzoek van Zorgverzekering.net is naar voren gekomen dat het verschil in premies in 2017 is afgenomen. En ZEKUR is wederom de zorgverzekeraar die de goedkoopste zorgverzekering aanbiedt bij een minimaal eigen risico. Nominale zorgpremie De n …

Zorgtoeslag kan stijging premie niet bijhouden

De premie zal in 2017 gaan stijgen, maar de zorgtoeslag stijgt niet evenredig mee. Dit betekent dat de netto-uitgaven op zullen lopen en de overheid een kleiner deel betaalt van de zorgverzekering. Stijging zorgtoeslag Alleenstaanden Aangezien de zorgt …

Aanvullende verzekering met Wlz?

Mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben, krijgen vaak een Wlz-indicatie. Wlz staat voor ‘Wet langdurige zorg’. De zorg waar iemand recht op heeft, wordt bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Nu is de vraag of er nog wel een aan …

De zorgpremies van 2017 vergeleken

Inmiddels zijn alle zorgpremies van 2017 bekend. De zorgverzekeraars hadden tot 19 november de tijd om hun zorgpremies bekend te maken. Consumenten hebben de tijd tot 31 december 2016 om van zorgverzekeraar te verwisselen. Eigen risico niet omhoog, bas …

Waaraan moet u aan denken bij het overstappen van zorgverzekeraar?

Uiterlijk 19 november heeft u de nieuwe polis voor het nieuwe jaar van uw zorgverzekeraar ontvangen. Als u niet doet dan accepteert u de nieuwe voorwaarden en de nieuwe premie automatisch. Als u opzegt voor 1 Januari kunt u naar een andere zorgverzeker …