Overproductie van 81 miljoen aan zorg in 2013 is onbetaald

Uit onderzoek van brancheorganisatie ActiZ naar overproductie door zorgkantoren blijkt dat in het afgelopen jaar de zorginstanties voor 91 miljoen euro aan zorg hebben geleverd waarvoor niet is betaald. Het frappante is dat volgens ActiZ het geld wel degelijk bij de zorgkantoren op de plank ligt. De overproductie bestaat uit meer zorg die thuis wordt geleverd door de zorgorganisaties dan was afgesproken met het zorgkantoor. Maar liefst bij de helft van de zorgorganisaties in Nederland is dit het geval. Uit het onderzoek van ActiZ blijkt dat per organisatie er een gemiddeld tekort is van maar liefst 213.000 euro. Bij de zorgorganisaties die intramurale zorg leveren heeft ongeveer 58 procent een tekort. Hierbij gaat het gemiddeld om een bedrag van 221.000 euro aan overproductie per organisatie.

In 2013 een tekort van 81 miljoen euro

Uiteindelijk kom je hiermee op een totaal van 49 miljoen euro tekort bij alle deelnemers van het onderzoek en voor de gehele branche van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg gaat het in 2013 om een totaal bedrag van maar liefst 81 miljoen euro. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2010 met 65 procent. Vooral de kleinste en de grootste zorgorganisaties hebben meer dan gemiddeld van doen met zorg die niet is vergoed. In het afgelopen jaar heeft onder andere hierdoor 12 procent van de organisaties een cliëntenstop ingesteld.

Capaciteit in instelling blijft onbenut

De directeur van brancheorganisatie ActiZ, Aad Koster, meldt dat uit dit onderzoek dan ook blijkt dat cliënten niet terecht kunnen bij het verzorgingshuis of de thuiszorgorganisatie van hun keuze of op de wachtlijst komen, terwijl de organisatie eigenlijk wel degelijk de capaciteit heeft om zorg en ondersteuning te kunnen verlenen. Het gevolg is dus ook dat klanten die willen kiezen voor organisaties die investeren in kwaliteit en innovatie dit hierdoor niet kunnen.

Problemen in 2014 nog groter

Volgens ActiZ gaan de problemen alleen nog maar groter worden, omdat 65 procent van de organisaties de afspraken voor de productie in 2014 gemaakt heeft op basis van de inschatting van de geleverde zorg in november 2013. Dit is dus gebaseerd op een onjuiste schatting in plaats van de daadwerkelijke geleverde productie in dat jaar. Het gevolg is dan ook dat meerdere zorgorganisaties nu gestart zijn met een hogere productie dan waarvoor het zorgkantoor oorspronkelijk een productieafspraak heeft gemaakt. Drie van de vijf zorgaanbieders gaat er dan ook van uit dat de problematiek van overproductie in 2014 toe zal nemen. Tevens blijkt uit het onderzoek dat zorgkantoren erg terughoudend hun zorg inkopen.

Betaling achteraf moet mogelijk worden

“Het geld is er echter wel”, meldt Koster. Het probleem zit hem in het AWBZ-bekostigingssysteem. Daardoor blijven jaarlijks grote bedragen onbenut voor de zorg. Inmiddels is van drie concessiehouders bekend dat er bij hen in 2013 ruim 150 miljoen euro in totaal van de contracteerruimte niet is besteed aan de AWBZ-zorg. “Het is onbegrijpelijk dat het systeem zo werkt dat rekeningen niet betaald kunnen worden ondanks dat het geld wel gewoon beschikbaar is,” Aldus ActiZ. Om die reden vraagt ActiZ dan ook aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de zorgkantoren (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat ze het mogelijk maken om contracteermiddelen die overblijven alsnog aan te wenden voor betaling achteraf.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!