Overheveling van zorgtaken naar de gemeenten een feit

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteravond ingestemd met het voorstel om per 1 januari 2015 meer zorgtaken over te dragen naar de gemeenten. Met deze hervormingen voor de langdurige zorg zal de dagbesteding en de begeleiding voor thuiswonende ouderen, gehandicapten en chronisch zieken voortaan onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen. Vorige week sloot het kabinet al een zorgakkoord tussen de coalitie en de drie ‘bevriende’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP wat ervoor zorgt dat de aangekondigde bezuinigingsplannen van ongeveer 3 miljard euro zullen worden verzacht. Hiermee zullen de gemeenten in 2015 360 miljoen euro meer beschikbaar hebben. Het kabinet probeert door middel van deze hervormingen in de langdurige zorg een einde te maken aan de stijgende kosten. Daarnaast probeert het kabinet beter in te spelen op de wens van onder andere ouderen om langer de mogelijkheid te hebben om thuis te kunnen wonen. Staatssecretaris van Rijn meldde eerder al dat in 2017 net zoveel geld naar de deze vorm van zorg zal gaan als nu. Hij is van mening dat deze hervormingen noodzakelijk zijn om de langdurige zorg in de toekomst nog mogelijk te blijven maken.

Wmo

Hiermee is ook verzekerd dat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ook door de Eerste kamer komt. GroenLinks en het CDA waren vooralsnog tegen de wet. Ze hadden voornamelijk bezwaar tegen de manier waarop en de snelheid waarmee de wet is behandeld en ingevoerd. Mona Keijzer, Kamerlid van het CDA, is bang dat de mensen die langdurige zorg nodig hebben hierdoor geen ‘zorgvuldige behandeling’ zullen krijgen, zo schrijft het persbureau Novum. Linda Voortman meldt dat GroenLinks de manier waarop deze grote wet is behandeld een blamage vindt. “Mensen krijgen slechts een half jaar de tijd om zich voor te bereiden”, aldus Voortman. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de eerste van de drie wetten waarmee het kabinet de langdurige zorg wil hervormen. Met deze wet wordt de overheveling van de zorgtaken naar de verschillende gemeenten geregeld. Tevens schrijft de wet hoe bijvoorbeeld de dagbesteding van ouderen en zorg aan huis zal moeten worden opgezet. Op die manier wil het kabinet dat de mensen langer thuis zullen blijven wonen en meer verzorgd zullen worden door familie en vrienden. Het kabinet probeert op deze manier de kosten te drukken.

AWBZ en Wlz

De rest van de zorg die tot op heden nog valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zal worden omgezet in de overige twee wetten. De AWBZ blijft bestaan, maar de toegang wordt strenger. De Wet langdurige zorg (Wlz), zal de 24-uurszorg in tehuizen regelen. Alle zorg die daarbuiten valt, zoals bijvoorbeeld de wijkverpleging, zal een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars worden. Hiervoor is echter nog een verandering nodig in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Beide wetten moeten vooralsnog door de Eerste en Tweede Kamer worden geloodst.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!