Overeenstemming partijen: extra geld naar zorg

Gisteren is in een topberaad met de verschillende politieke partijen overeenstemming bereikt over de grote lijnen van het zorgakkoord voor 2015. De partijen zijn nog erg voorzichtig in hun uitspraken over de uitkomsten van het beraad, maar het lijkt erop dat er toch extra geld beschikbaar komt voor de zorg.

Aan het overleg namen het kabinet, de coalitiepartijen, SGP, ChristenUnie en D66 deel. Over de besteding van het extra geld en de exacte invulling van de zorg is nog geen duidelijkheid. Daarover praten de verschillende partijen vanochtend om 11.00 uur verder. Alle partijen benadrukten tot nu toe dat er een akkoord is bereikt over de grote lijnen van het zorgakkoord.

Eerder al waren de partijen in overeenstemming over het feit dat extra geld nodig is om de overheveling van bepaalde typen zorg van de AWBZ naar de gemeenten te kunnen realiseren. Er zijn vooralsnog door de partijen geen bedragen naar buiten gebracht. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld per 2015 de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van langdurige zorg thuis, waardoor mensen langer thuis zouden kunnen blijven wonen. Ook de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd komt per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen.

Eerder gaven PvdA en ChristenUnie aan dat zij zo’n tweehonderd tot tweehonderdvijftig miljoen euro extra voor de zorg beschikbaar zouden willen maken. Volgens VVD, SGP en D66 zou dat met minder kunnen.

Tegenvaller toeslagen

Bovendien bracht minister Asscher gisteren naar buiten dat invoering van de huishoudentoeslag niet door kan gaan. Deze huishoudentoeslag zou een gebundelde vervanging zijn van alle losse toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en andere toeslagen. Met de invoering van de huishoudentoeslag zou het kabinet het komende jaar zeshonderd miljoen kunnen bezuinigen en zo’n 1,2 miljard in de jaren daarna. Deze bezuiniging kan nu toch niet doorgaan. Minister Dijsselbloem zoekt naar een oplossing om deze misgelopen bezuiniging op een andere manier te kunnen compenseren.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!