Ouderen moeten huidige zorgpolis kritisch bekijken

Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat duizenden ouderen op dit moment oververzekerd zijn en dus veel te veel betalen voor hun zorgverzekering. Het zou hierbij voornamelijk gaan om senioren die woonachtig zijn in een zorginstelling. Dat meldt ANBO, de seniorenorganisatie die belangen van de ouderen behartigt, vandaag in De Telegraaf.

AWBZ

Concrete cijfers ontbreken op dit moment nog, maar Margo Brands, woordvoerder van ANBO, legt uit dat bij een zwaarder zorgzwaartepakket minder aanvullende verzekering nodig is. Zorg in verzorgings- of verpleeghuizen valt veelal onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en dat maakt een aanvullende verzekering dus overbodig. Dat is zo, omdat de zwaardere gevallen in verzorgingshuizen ook al onder de verzorging van de tehuizen vallen. Met een gewone basisverzekering zijn eventuele ziekenhuiskosten –die dus wel voor eigen rekening zijn- volgens Brands vaak al gedekt.

Wees kritisch

Ouderen doen er dus goed aan om de komende weken nog eens met een scherpe blik naar hun zorgpolis te kijken. De organisatie raadt aan om kritisch te zijn, zodat aan het einde van 2013 een weloverwogen keuze kan worden gemaakt voor een specifieke zorgverzekering. Ook Sophie van der Zee, van Zorgverzekering.net, noemt dat mensen – niet alleen ouderen- goed moeten oriënteren en zich zo goed mogelijk moeten laten inlichten, om zo overhaaste beslissingen te voorkomen. “Het vergelijken van verschillende verzekeringen is heel belangrijk. Op die manier kun je voorkomen dat je betaalt voor zorg die je al hoort te krijgen zonder gebruik te maken van een aanvullende verzekering”, aldus Van der Zee.

Leeftijdsafhankelijke premies

Zij noemt verder dat ouderen op dit moment vaak al steeds meer betalen voor dezelfde aanvullende verzekering, omdat zorgverzekeraars steeds vaker een leeftijdsafhankelijke premie voor dit soort verzekeringen hanteren. “Ouderen gebruiken veel meer zorg dan jongeren. Het solidariteitsbeginsel heeft er altijd voor gezorgd dat Nederlanders over het algemeen ongeveer hetzelfde betaalden voor hun aanvullende verzekeringen, maar dit systeem wordt lang niet altijd meer gehandhaafd.” Jongeren genieten relatief weinig zorg en zijn daarom aantrekkelijk voor zorgverzekeraars – dat is dus ook de reden dat aan hen goedkopere premies geboden worden.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!