Ouderen grijpen in tegen eigen bijdrage AWBZ

Veel notarissen zeggen veel bezoek te krijgen van ouderen omdat die geen eigen bijdrage AWBZ willen gaan betalen als ze straks in een verzorgingstehuis komen te wonen. Als ouderen naar een verzorgingstehuis gaan moeten ze een eigen bijdrage leveren die kan oplopen tot €24.000,- per jaar.

Ouderen zijn bang dat hun spaargeld straks naar de overheid gaat in plaats van naar de kinderen. Deze regeling kan, gelukkig voor de ouderen, omzeild worden. Dit kan gedaan worden door naar de notaris te gaan en het testament aan te passen. Als ouderen een aanpassing doet waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat kinderen aanspraak kunnen maken op het kindsdeel van het spaargeld van de langstlevende ouder als deze opgenomen wordt in een verzorgingstehuis.

Het Algemeen Dagblad opende vrijdag met deze kwestie op de voorpagina. Volgens de krant hebben notarissen samen al bezoek gehad van ‘tienduizenden’ ouderen. Volgens een onderzoek van Netwerk Notarissen ging 10% van alle bezoeken om deze kwestie.

Dit jaar werd op 1 januari de eigen bijdrage AWBZ ingesteld. Dit deed het kabinet om de alsmaar stijgende kosten in de zorg een beetje te drukken. De oudere die de eigen bijdrage AWBZ niet van de inkomsten van AOW en pensioen kan betalen, zal hiervoor het spaargeld aan moeten gaan spreken. Het eigen vermogen waar de persoon jarenlang voor gespaard heeft en dat eigenlijk bedoeld is voor de erfgenamen.

Er wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende soorten eigen bijdrage: er is een hoge eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. Het verschil tussen deze twee is dat bij de lage bijdrage de oudere niet voor honderd procent hulpbehoevend is. Bijvoorbeeld als de persoon gebruik maakt van thuiszorg(of de partner nog ondersteunende zorg kan bieden). De hoge eigen bijdrage is van toepassing als het stel of de alleenstaande in een verzorgingstehuis moet worden opgenomen. De hoogte van de eigen bijdrage verschilt sterk tussen deze twee soorten: bij de lage eigen bijdrage is een maximum van €797,80 per maand. Bij de hoge eigen bijdrage geldt een maximaal bedrag van €2189,- per maand.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!