Ouderen activiteiten

Ouderen die niet meer in staat zijn om hun dagelijks leven op te vullen met bezigheden, worden er door verschillende organisaties ouderen activiteiten opgezet. Deze activiteiten zijn erg belangrijk voor senioren omdat zij niet mee kunnen doen aan reguliere inspanningen zoals werk. De organisaties bieden hen de bezigheid buiten eigen omgeving.

Ouderen

Veel senioren hebben slechts een klein sociale kring van familie en vrienden. Meestal hebben de familieleden een eigen drukke leven waardoor zij niet genoeg aandacht kunnen besteden aan de oudere generatie in de familie. Om te voorkomen dat zij afgezonderd raken van de samenleving, bieden deze ouderen activiteiten andere contacten buiten de sociale kring.

Activiteiten

De activiteiten worden zo ingepland dat alle ouderen, ongeacht lichamelijk of geestelijk gesteldheid, kunnen participeren aan verschillende activiteiten. Op basis van de gesteldheid van een cliënt kan worden bepaald wat voor begeleiding hij nodig heeft. Bij activiteiten is het van belang dat senioren een bepaalde dagritme creëren. Hierbij moeten ouderen zich veilig en op hun gemak voelen bij de activiteiten en omgang. Er wordt ook gelet op de hoeveelheid vrijheid dat ouderen hebben bij het maken van eigen keuzes. Activiteiten die worden aangeboden verschillen van handwerken tot muziek. Denk hierbij aan schilderen, tekenen, beweging voor ouderen, bakken en uitstapjes.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!