Opbouw zorgpremie inzichtelijker vanaf 2015

Vanaf 2015 zijn zorgverzekeraars verplicht om inzicht te geven in de opbouw van hun premie. Minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) heeft dit afgelopen vrijdag bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. Met alle zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt, waardoor verzekerden duidelijk inzicht kunnen krijgen in de opbouw van de zorgpremie. Op dit moment geven nog alleen de meest grote zorgverzekeraars inzicht in de samenstelling van hun zorgpremie. Vanaf volgend jaar moet daar dus verandering in gaan komen. Alle verzekeraars zullen dan inzicht geven in de zorgpremie door aan te geven welke elementen een rol hebben gespeeld in het bepalen van de premie. Voor de premie van 2015 zijn de zorgverzekeraars al verplicht om een duidelijk overzicht aan de consument te presenteren. Minister Schipper gaf aan dat het geven van dit overzicht de verantwoording van verzekeraars richting toezichthouders niet vervangt. Deze regels blijven gewoon bestaan. In de toekomst is de minister van plan om afspraken te maken over de jaarverslagen, zodat deze ook duidelijk worden voor verzekerden.

Reserves

Het overzicht moet onder andere inzicht geven in hoe de reserves van zorgverzekeraars worden gebruikt om de premie te verlagen. Ook de beleggingen moeten worden meegenomen. Pas werd bekend dat alle zorgverzekeraars samen maar liefst vier miljard euro aan reserves hebben. Daarnaast moet duidelijk worden hoe de bedrijfskosten zijn doorgevoerd in de normale premie.

Nominale premie

Op Prinsjesdag wordt ieder jaar de rekenpremie bekend gemaakt. De rekenpremie wordt gebruikt als basis die nodig is om de verwachte kosten die besteed zullen worden aan de zorg te kunnen betalen. Deze premie wordt door zorgverzekeraars als uitgangspunt genomen om hun eigen premie vast te stellen. Dit jaar maakte het kabinet bekend dat de premie 120 euro hoger ligt dan vorig jaar. DSW heeft dit jaar als eerste de premie bekend gemaakt. Met 95 euro per maand zitten ze op hetzelfde bedrag als vorig jaar en zijn dus niet meegegaan met de rekenpremie. Zorgverzekeraars bepalen zelf in hoeverre zij meer of minder zullen gaan vragen voor een zorgverzekering.

Premies 2015

Op dit moment heeft alleen nog DSW haar premie voor 2015 bekend gemaakt, de andere verzekeraars zijn hier nog niet mee naar buiten gekomen. Uiterlijk 19 november van dit jaar moeten ze dit bekend gaan maken. Consumenten kunnen tot eind dit jaar hun zorgverzekering stopzetten en overstappen is mogelijk tot en met 31 januari. In diezelfde periode zullen de zorgverzekeraars ook inzicht geven in de samenstelling van hun premie.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!