Onvoldoende concurrentie tussen zorgverzekeraars

In Nederland concurreren Zorgverzekeraars nog te weinig met elkaar. Overigens zouden er meer nieuwe aanbieders bij moeten komen om het zorgaanbod voor consumenten te verbeteren. Dit is al een jarenlang veel gehoord commentaar op de alsmaar stijgende zorgpremies. De concurrentie tussen de zorgverzekeraars is niet of nauwelijks te merken en de meeste zorgverzekeraars volgen elkaars prijzen en hierdoor zijn de verschillen erg beperkt. Het prijsverschil wordt grotendeels veroorzaakt door een verschil in dekking. Goede en betaalbare zorg is van belang voor alle consumenten. Concurrentie tussen zorgverzekeraars betekent dat er voor consumenten iets te kiezen valt. De vier grote verzekeraars, CZ, VGZ, Menzis en Achmea, hebben nu zo’n 92 procent van de markt in handen. Sinds 2006 zijn er geen nieuwe zorgverzekeraars bijgekomen volgens ACM. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat er te veel hindernissen zijn voor nieuwe aanbieders om de zorgverzekeringsmarkt te betreden. Volgens de toezichthouder zijn bijna 68 procent van de zorgverzekerden nog nooit overgestapt. Dat komt mogelijk doordat alles veel te ondoorzichtelijk is voor de consument, als gevolg van de grote hoeveelheid keuze mogelijkheden binnen de polissen is het moeilijk om de zorgpolis exact met elkaar te vergelijken. Het maken van de beste keuze voor de consument is daarom zeer moeilijk, de autoriteiten zouden ervoor moeten zorgen dat een en ander veel transparanter wordt. De concurrentiewaakhond gaat onderzoeken welke toetredingsdrempels geslecht kunnen worden voor nieuwe aanbieders. Ook wordt gekeken hoe het aanbod van zorgverzekeraars duidelijker gemaakt kan worden.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!