Onderzoek NIVEL: minder overstappers zorgverzekering 2014

We meldden het al eerder: dit jaar zijn er minder mensen overgestapt naar een andere zorgverzekering voor 2014. Dat blijkt nu ook uit cijfers van het NIVEL, onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg. In 2014 koos acht procent van de Nederlandse bevolking ervoor om over te stappen naar andere zorgverzekering, terwijl dit in 2013 nog tien procent was.

Lage premie én keuzevrijheid

Nederlanders vinden zowel een lage premie als keuzevrijheid erg belangrijk. Voor eenenzestig procent van de Nederlandse bevolking weegt de hoogte van de premie sterk mee in de keuze voor een zorgverzekering. Maar liefst vierenzestig procent vindt de keuzevrijheid belangrijk bij de afweging van de verschillende zorgverzekeringen. Deze factoren laten zich het best combineren in een betaalbare polis mét keuzevrijheid. De budgetpolissen, die dit jaar in diverse vormen op de markt verschenen, bleken achteraf dan ook veel minder populair dan verwacht: slechts zes procent koos voor dit type zorgverzekering. Deze budgetpolissen bieden dan we een lage premie, maar beperken de verzekerde sterk in zijn of haar keuzevrijheid van zorgaanbieders en ziekenhuizen.

Leeftijd

In het onderzoek werd geconstateerd dat van de verschillende leeftijdsgroepen, ouderen het minst wisselen van zorgverzekering. Margreet Reitsma, onderzoekster van het NIVEL verklaart dit doordat ouderen in minder goede gezondheid verkeren dan jongere leeftijdsgroepen. Zij voelen zich daardoor belemmerd om over te stappen naar een andere zorgverzekering. De grootste groep overstappers is die van jongeren van 18 tot 39 jaar. Hiervan stapte maar liefst veertien procent over naar een andere zorgverzekering voor 2014. In de leeftijdscategorie van 40 tot 64 jaar, koos vijf procent voor een andere zorgverzekering dan het jaar ervoor en bij de ouderen (65plus) was dat slechts twee procent. Blijkbaar hebben jongeren minder moeite met het wisselen van zorgverzekering dan ouderen. Margreet Reitsma: “omdat jongeren minder zorg gebruiken, stappen zij waarschijnlijk eerder over naar een andere zorgverzekering wanneer zij kunnen besparen op de premie. Waarschijnlijk vinden zij de hoogte van de premie belangrijker dan de dekking.

Acceptatieplicht

Hoewel zorgverzekeraars verplicht zijn gesteld om iedereen voor de basisverzekering te accepteren, heerst er onder bepaalde groepen nog steeds de angst niet te worden geaccepteerd door een andere zorgverzekeraar. Ouderen en chronisch zieken zijn daarom nog steeds geneigd niet over te stappen naar een andere zorgverzekering, waardoor zij vaak langer bij een dure zorgverzekering blijven zitten, terwijl dat niet nodig zou zijn.

Minder aanvullende verzekeringen

Ook dit jaar zijn er weer minder mensen die voor een aanvullende zorgverzekering hebben gekozen. Vijfentachtig procent heeft in 2014 een aanvullende verzekering, terwijl dit in 2013 nog zevenentachtig procent was en in 2006 maar liefst zevenennegentig procent. Hoewel in 2014 dus vijfentachtig procent van de mensen een aanvullende verzekering heeft, zegt vijfenzeventig procent geen gebruik te maken van een aanvullende verzekering, dus het daarom ook niet nodig heeft. Dit jaar vindt eenenveertig procent dat een aanvullende verzekering te duur is. In 2013 vond drieëndertig procent dat.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het NIVEL onder achthonderdtien mensen uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!