Ondanks kritiek Wet langdurige zorg in 2015

De Tweede Kamer debatteerde woensdag en donderdag over de Wet langdurige zorg, die vanaf 1 januari 2015 voor een groot deel de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zal vervangen. Het uitgangspunt van deze wet is dat ook mensen die veel zorg nodig hebben, zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Hiermee kan flink wat geld bespaard worden.

Wet langdurige zorg

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn heeft donderdag laten weten dat hij het niet eens is met het voorstel van het CDA, D66 en Groenlinks om de Wet langdurige zorg nog een jaar uit te stellen. Hij zegt dat eerder al besloten is dat gemeenten en zorgverzekeraars in 2015 onderdelen van de langdurige zorg zullen overnemen. Er wordt immers al jaren gepraat over een wet met verbeterpunten. “Uitstellen is niet goed en buiten proportie omdat je de zorgen van mensen vergroot” zegt hij. Van Rijn houdt vast aan 1 januari 2015 als ingangsdatum van de Wet langdurige zorg. De volksverzekering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt in 2015 voor een groot deel vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijna 800.000 mensen maakten in 2012 gebruik van de AWBZ. De AWBZ zorgt voor hoge kosten en er moet bezuinigd worden. Van Rijn gaat er vanuit dat er in 2015 ongeveer 280.000 mensen gebruik zullen maken van de Wlz. Hierbij kunnen namelijk alleen mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben nog terecht in een zorginstelling. De meerderheid van de Tweede kamer is het eens met de Wet langdurige zorg, hoewel veel partijen nog wel kritiek hebben op het wetsvoorstel. Zo zijn SP en PVV helemaal tegen de nieuwe wet. Zij vinden dat de verandering ervoor zorgen dat er te weinig mensen gebruik kunnen maken van langdurige zorg.

Bezuinigingen

Renske Leijten van de SP vindt dat er naar andere financieringsmogelijkheden moet worden gekeken. Zij zegt dat de kosten voor de AWBZ de laatste jaren inderdaad zijn toegenomen, maar dat niet al het geld wat binnen kwam aan de zorg werd besteed. Als al het geld daadwerkelijk naar de zorg zou gaan, zouden er volgens haar geen bezuinigingen nodig zijn. Leijten wil voorkomen dat bewoners die hun zorgbudget bij elkaar leggen, de begeleiding niet meer kunnen betalen wanneer er bewoners wegvallen. Ook maakt zij zich zorgen over de mensen die nu nog thuis wonen maar straks naar een verzorgingstehuis willen. Er worden veel verzorgingshuizen gesloten, waardoor er minder plaats is voor de ouderen. Daarnaast is er onvoldoende thuiszorg. Behalve de ouderen gaan ook de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg volgens haar veel merken van de bezuinigingen. “Zorgen voor mensen die zorg nodig hebben, is voor mij een van de kernpunten een een solidaire samenleving” zegt Leijten.

Thuiszorg

Zorgverzekeraars en gemeenten zijn vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor de thuiszorg. Leijten vindt dat thuiszorg ook onder de Wlz moet komen, zodat mensen niet het risico lopen om heen en weer gestuurd te worden. Ze vindt het belangrijk dat de thuiszorg en zorginstellingen nauw met elkaar verbonden zijn. Ook CDA Kamerlid Mona Keijzer vindt dat de Wlz een volksverzekering moet blijven. Volgens haar moet de politiek voorkomen dat de langdurige zorg op termijn een zaak van de zorgverzekeraars wordt. De zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben moet gegarandeerd worden.

Keuzevrijheid

Otwin van Dijk van de PvdA wil dat de zorg persoonlijker wordt. Hij pleit ervoor dat mensen zelf een zorgplan kunnen opstellen. Ouderen en gehandicapten die intensieve zorg nodig hebben zijn volgens hem nu te vaak afhankelijk van wat de zorginstelling voor ze bedacht heeft. Ook Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie is van mening dat mensen keuzevrijheid moeten hebben over hun eigen zorg. Vera Bergkamp van D66 zegt dat de wensen van de patiënt het uitgangspunt van de wet moeten zijn. Ze moeten zelf de keuze hebben om thuis te blijven wonen of naar een instelling te gaan. In de Wet langdurige zorg mag de thuiszorg niet duurder zijn dan een plek in een instelling. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat er in de nieuwe wet ruimte is voor persoonsvolgende bekostiging, waarbij mensen zelf mogen bepalen aan welke zorg het geld dat ze recht op hebben wordt besteed. Wel wil hij hiervan eerst de gevolgen op een rijtje zetten. Het debat over de Wet langdurige zorg is nog niet afgerond. Op 23 september stemt de Tweede kamer over het wetsvoorstel.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!