Onbeperkte vergoedingen fysiotherapie zijn schaars

Duurdere polissen zijn het gevolg van het niet-uitsluiten van chronisch zieke patiënten die fysiotherapie behoeven. Veel verzekeraars kiezen er zelfs voor om nieuwe klanten die in het voorgaande jaar veel behandelingen gehad hebben, helemaal te weigeren. Onbeperkte vergoedingen voor de fysiotherapeut zijn schaars. Dit blijkt uit een onderzoek dat gedaan is in opdracht van Verzekeringssite.

Beperken aantal behandelingen

In eerste instantie leek het erop dat alle zorgverzekeraars van plan waren om een medische selectie toe te passen voordat een onbeperkte fysiotherapiedekking verstrekt zou worden. Ook verzekeraars die tot voor kort zonder selectie te werk gingen, hebben aangekondigd de behandelingen tot ongeveer 40 behandelingen –of nog minder- per jaar in te perken. Voorbeelden van dit soort verzekeraars zijn Stad Holland, Agis en Menzis. Andere verzekeraars zoals Zilveren Kruis en PNO Zorg hebben er dus voor gekozen om wel degelijk een medische selectie te handhaven.

Reumapatiënten de dupe

Een voorbeeld van een chronische patiënt, is iemand met reuma. In Nederland wonen ongeveer 2 miljoen mensen met reuma. Meer dan 50 procent van deze groep is een gebruiker van fysiotherapiebehandelingen. Daarnaast meldt het Reumafonds ook dat 35.000 reumapatiënten vaker dan eens per week naar de fysiotherapeut moeten.

Slechts 11 verzekeraars bieden nog een volledige dekking van fysiotherapie. Vorig jaar waren dit er nog meer dan 30. Sija de Jong, bij het Reumafonds werkzaam als manager van patiëntenbelangen, zegt dat er al gewaarschuwd is voor deze situatie toen fysiotherapie voor reumapatiënten uit het basispakket geschrapt werd, en de behandelingen dus niet meer vanzelfsprekend waren. De minister zei volgens haar dat aanvullende verzekeringen voldoende moesten zijn, maar nu blijkt dus dat het aanbod steeds kleinschaliger wordt en de polissen steeds duurder worden. Ze noemt zelfs dat het zo zou kunnen zijn dat patiënten weer in de rolstoel terecht komen, omdat het voor hen onmogelijk is om de behandelingen te betalen.

Uitzonderingen

Hoewel overstappen lastiger wordt voor Nederlanders die fysiotherapie hard nodig hebben, bestaan er toch nog verzekeraars die een volledige vergoeding bieden. Op Zorgverzekering.net kunt u zorgverzekeringen voor 2014 met elkaar vergelijken en een weloverwogen keuze maken.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!