Nog steeds onenigheid over bezuinigingen zorg

In de Tweede Kamer heerst nog altijd verdeeldheid over de plannen voor de langdurige zorg, die per 1 januari 2015 van start zouden moeten gaan. De plannen hebben geleid tot veel ophef. Gemeenten, de oppositie, andere betrokken partijen en inmiddels ook bekende Nederlanders hebben meerdere malen opgeroepen om de hervormingen in de zorg een jaar langer uit te stellen, zodat er voor alle partijen meer voorbereidingstijd is.

Staatssecretaris Van Rijn legt de enorme hoeveelheid kritiek naast zich neer en stelt dat de bezuinigingen toch in zullen gaan per 1 januari 2015. Hij geeft aan dat er juist haast bij is om de hervormingen snel door te voeren. Gebeurt dat niet, dan zullen de kosten nog verder oplopen en daar is geen financi├źle ruimte meer voor.

Stijgende kosten inperken

De plannen voor de hervormingen zijn in eerste instantie in gang gezet om de stijgende kosten van de zorg in te perken. Daarnaast moet het mogelijk worden voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken om langer thuis te blijven wonen en dus meer zorg aan huis te ontvangen.

Zorg wordt niet afgebroken

Oppositie partijen hebben hun angst uitgesproken dat de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken wordt afgebroken. Zij maken zich zorgen over deze doelgroepen die straks mogelijk niet meer de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Het kabinet weerlegt deze kritiek: we hebben tot nu toe zeer goede zorg voor ouderen opgebouwd in ons land. Met de vergrijzing in het vooruitzicht is het van enorm belang dat we ouderen niet alleen nu, maar ook in de toekomst de juiste zorg kunnen bieden. Daarom zijn de hervormingen nodig en daar is ook haast bij geboden.

Van Rijn zegt zoveel mogelijk rekening te hebben gehouden met alle kritiekpunten, die hij in het nieuwe voorstel heeft meegenomen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!