Nog geen zorgverzekering gekozen?

De laatste twee dagen van het jaar 2016 zijn ingegaan. Voor de inwoners van Nederland is dit het laatste moment om de zorgverzekering te kiezen. Hiervoor is nog een korte checklist opgesteld. Eigen risico Het eigen risico is het bedrag wat een verzekerde zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Het verplicht eigen risico in 2017 bedraagt € 385,- en vrijwillig eigen risico gaat tot maximaal € 500,-. Bij een vrijwillig eigen risico van € 400,- (per één kalanderjaar) betaalt een verzekerde dus het bedrag tot € 785,- uit eigen zak en daarna dekt de zorgverzekeraar de kosten. Voor het risico wat een verzekerde op zich neemt met een hoog vrijwillig eigen risico, ontvangt een verzekerde wel een korting op de zorgpremie. Als er wordt verwacht dat het vrijwillig eigen risico niet gebruikt gaat worden in 2017, omdat dit in de voorgaande jaren ook niet (veel) is gebruikt, kan het interessant zijn om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen. Het is wel belangrijk om jezelf af te vragen of het vrijwillig eigen risico ook daadwerkelijk voldaan kan worden indien dit nodig zal zijn. Aanvullende verzekering Het kan voordeliger zijn om geen aanvullende verzekering af te sluiten. Als er wordt gekeken naar het afgelopen jaar kan er een schatting worden gedaan van de zorg die volgend jaar waarschijnlijk nodig zal zijn. Als er weinig gebruik is gemaakt van de aanvullende verzekering, is het wellicht goedkoper om deze zorgkosten uit eigen portemonnee te betalen. Dit scheelt weer een hogere zorgpremie per maand. Collectieve verzekering Vaak is het nog de vraag of een collectieve verzekering wel goedkoper is dan het afsluiten van een eigen verzekering zonder een collectiviteitskorting. De top vijf goedkoopste zorgverzekeringen zijn in 2017 namelijk de basisverzekeringen waar geen collectiviteitskorting aan te pas komt. Vrije zorgkeuze Niet bij elke zorgverzekeraar heeft een verzekerde een vrije zorgkeuze. Het hangt vaak ook af van welk pakket er wordt gekozen en met welke ziekenhuizen/zorgverleners een zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Bij een beperkte zorgkeuze kan een verzekerde alleen een volledige vergoeding krijgen bij gecontracteerde ziekenhuizen of zorgverleners. Bij niet-gecontracteerde ziekenhuizen of zorgverleners wordt er een deel vergoed. Hierdoor betaalt een verzekerde een deel van de zorgrekening zelf. Wet langdurige zorg Voor mensen die recht hebben op een Wlz-indicatie wordt veel geregeld voor de nodige zorg en is een aanvullende verzekering soms overbodig. Wanneer alle zorg wordt vergoed vanuit de Wlz, is het onnodig om naast de maandelijkse bijdrage voor de Wet langdurige zorg ook een premie te betalen voor een aanvullende verzekering.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!