NIPT wordt voortaan vergoed voor zwangere vrouwen, combinatietest niet meer

Op advies van de Gezondheidsraad wordt de NIPT test in het pakket gestopt. De NIPT test is dan beschikbaar in Nederland voor vrouwen bij wie een verhoogd risico is vastgesteld. Minister Schippers van Volksgezondheid haalt de combinatietest die voorheen werd vergoed voor 36+-zwangere vrouwen, echter wel uit het pakket. Wel krijgen vanaf nu alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd, de combinatietest aangeboden voor screening op chromosomale afwijkingen.

Leeftijdsgrens ongegrond

Vrouwen van 36 jaar en ouder hadden voorheen direct toegang tot een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt echter dat er geen wetenschappelijke reden te vinden is voor die rechtstreekse toegang en adviseerde deze af te schaffen. De reden hiervan is dat de combinatietest een verhoogd risico op chromosoomafwijkingen veel beter voorspelt dan leeftijd alleen. Vandaar dat deze leeftijdsgrens per 1 januari 2015 zal vervallen.

Nieuwe procedure

Indien zwangere vrouwen na het uitvoeren van de combinatietest de melding krijgen dat ze een hoog risico hebben, wordt hun vervolgonderzoek door middel van de niet-invasieve vervolgtest NIPT, wel vergoed.

Vanaf 1 april 2014 kunnen vrouwen kiezen voor de vruchtwaterpunctie of de vlokkentest, met een risico op miskraam. Ook kunnen ze kiezen voor de niet-invasieve prenatale test. Deze bloedtest heeft geen risico op miskraam.

Het nadeel van de niet-invasieve prenatale test is echter dat de uitslag niet zoveel zekerheid geeft zoals de vruchtwaterpunctie en vlokkentest, maar de test geeft aan de andere kant wel veel meer zekerheid dan de combinatietest. Een ander nadeel van NIPT is dat de test soms kan mislukken. In een aantal gevallen is er bijvoorbeeld niet genoeg foetaal DNA gevonden, en dan is er geen uitslag. Daarnaast werkt de test niet bij meerlingzwangerschappen.

De keuze om je wel of niet te laten testen blijft uiteraard vrijwillig en persoonlijk. Door de nieuwe constructie waarbij de combinatietest voortaan voor ieders eigen rekening komt heeft de minister de zeer dure NIPT test toch weten op te kunnen nemen in het pakket. De combinatietest zal vanaf 2015 voor alle zwangere vrouwen rondom de 160 euro gaan kosten. Omdat de vergoeding van de NIPT nog wat juridische haken en ogen heeft, gaat de vergoeding van 1 april 2014 tot 1 januari 2015 nog niet van het eigen risico af. Daarna zal dit wel gebeuren.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!