Nieuwe zorgpolis 2016 gaat niet door

Afgelopen dinsdag werd er door de Eerste Kamer gestemd over de nieuwe zorgpolis die vanaf 2016 beschikbaar zou moeten zijn. Een wetswijziging zou ervoor moeten zorgen dat zorgverzekeraars een polis mogen aanbieden waarbij alleen gecontracteerde artsen worden vergoed. Deze nieuwe zorgpolis zou goedkoper zijn dan de bestaande polissen en zou de regering een besparing van 1 miljard euro moeten opleveren. Doordat een meerderheid van de Eerste Kamer dinsdag tegen stemde, lijkt dit wetsvoorstel voorlopig van de baan.

Nieuwe zorgpolis

Op dit moment zijn er twee soorten polissen: een naturapolis en een restitutiepolis. Bij een naturapolis wordt alleen gecontracteerde zorg volledig vergoed en moet de verzekerde niet-gecontracteerde zorg voor een deel zelf betalen. Bij de restitutiepolis heeft de verzekerde vrije artsenkeuze en wordt dus alle zorg volledig vergoed. Deze polis is doorgaans duurder dan de naturapolis. Minister Schippers van Volksgezondheid kwam met het plan voor een nieuwe zorgpolis, waarbij de zorgverzekeraar niet-gecontracteerde zorg niet meer hoeft te vergoeden in de naturapolis. Dit voorstel is onderdeel van de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren.

Wetswijziging

Om de nieuwe zorgpolis te realiseren, moet artikel 13 van de Zorgverzekeringswet gewijzigd worden. In artikel 13 van de zorgverzekeringswet staat dat de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet zo laag mag zijn dat dit voor de verzekerde een ‘hinderpaal’ vormt om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan. Gisteren werd er door de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel, waarna het voor zorgverzekeraars mogelijk zou moeten zijn vanaf 2016 de nieuwe zorgpolis aan te bieden. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde echter tegen.

Geschokt

Dat het wetsvoorstel van minister Schippers niet doorgaat, komt voor coalitiepartijen VVD en PvdA als een onaangename verrassing. De wetswijziging was een van de pijlers van het zorgakkoord van 2014. Met oppositiepartijen D66, Christenunie en SGP was een politiek akkoord gesloten dat zou moeten zorgen voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Belangrijk was wel dat alle senatoren van VVD, PvdA, D66, Christenunie en SGP voor zouden stemmen in deze laatste stemronde. PvdA-Senatoren Adri Duivesteijn, Marijke Linthorst en Guusje ter Horst zorgden ervoor dat de meerderheid van de Eerste Kamer niet werd gehaald. Van de senatoren stemden 38 tegen en 33 voor. Minister Schippers is geschokt dat het wetsvoorstel waar zij twee jaar naar heeft toegewerkt is verworpen.

Afwegingen

De PvdA-senatoren, van wie verwacht werd dat zij mee zouden gaan in het akkoord, geven aan dat zij vanwege inhoudelijke redenen niet voor hebben gestemd. Guusje ter Horst zegt dat het voor haar een lastige keuze was, maar dat zij denkt dat de positie van zorgverzekeraars in Nederland al zo sterk is dat deze geen extra versterking nodig heeft. ‘Een sentator die tegen het eigen geweten in stemt om politieke druk, is geen knip voor de neus waard’, zegt zij als reactie op de nu ontstane crisis.

Crisis

Afgelopen nacht werd er druk vergaderd. ‘We gaan kijken hoe het opgelost kan worden’ gaf PvdA-leider Diederik Samson als reactie. “De Eerste Kamer heeft altijd haar eigen afweging gemaakt. We gaan kijken hoe we dit oplossen”. Organisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is teleurgesteld. Zij geven aan dat deze nieuwe polis ervoor zou moeten zorgen dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. Zij gaan nu kijken wat er gedaan kan worden met de afspraken die al gemaakt zijn. Niet iedereen reageert negatief. De Landelijke Huisarten Vereniging (LHV) is blij, aangezien er veel onduidelijkheid was voor patiënten over de zorg die zij wel of niet zouden kunnen krijgen. ‘Het is goed dat de kwaliteit en niet de prijs doorslaggevend is’, zegt LHV-bestuurslid Paulus Lips. Verschillende partijen zijn nu druk op zoek naar een oplossing. Het wetsvoorstel kan niet opnieuw in stemming worden gebracht. Op het moment dat de partijen met een gewijzigd wetsvoorstel komen, zal deze eerst door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd, alvorens de Eerste Kamer hier opnieuw over zal kunnen gaan stemmen.

Gevolgen

De wetswijziging zou een besparing van 1 miljard euro opleveren, die geïnvesteerd zou worden in zorgpersoneel en huishoudelijke hulp aan ouderen en chronisch zieken. Om toch aan dit geld te kunnen komen zal er ergens anders bezuinigd moeten worden of er zal minder geïnvesteerd kunnen worden in bovengenoemde groepen. Wel valt het te verwachten dat er minder zorgverleners failliet zullen gaan, doordat zij zich nu niet hoeven te mengen in de concurrentiestrijd die verwacht werd. De nieuwe polis zou moeten zorgen voor meer marktwerking, zodat de prijs laag gehouden kan worden. Dit kon ten koste gaan van kleinere ziekenhuizen, maar doordat het wetsvoorstel nu niet doorgaat, hoeven zij hier voorlopig niet bang voor te zijn. Verzekerden blijven voorlopig een deel vergoed krijgen als ze zich laten helpen door niet-gecontracteerde hulpverleners. Vrije artsenkeuze blijft zo voor iedereen betaalbaar en het prijsverschil dat zou kunnen ontstaan tussen vrije keuzepolissen en geen vrije keuzepolissen zal minder groot worden. Zorgverzekeraars moeten nu opnieuw gaan nadenken over de wijze waarop ze contracten sluiten met hulpverleners.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!