Nieuwe baan voor 80.000 werknemers in de zorg

De overheid en de zorgsector komen samen met een plan om 80.000 werknemers in de zorg aan een andere baan te helpen. Deze mensen moeten naar ander werk begeleid worden of worden omgeschoold of bijgeschoold om een nieuwe functie binnen de zorgsector goed te kunnen uitvoeren.

Verschuivingen

Vanwege de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 vinden er verschuivingen plaats in taken voor zorgverzekeraars en gemeenten. Door de nieuwe wetswijzigingen zullen mensen langer thuis moeten blijven wonen. Het gevolg hiervan is dat er meer verzorgingstehuizen zullen sluiten en dat er tegelijkertijd meer personeel in de thuiszorg nodig is.

Om ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen, komt de zorgsector met een plan om de verschuiving van banen te ondersteunen. Voor het plan is 200 miljoen uitgetrokken, waarvan de overheid de helft betaalt en de zorgsector de andere helft.

Banen binnen en buiten de zorgsector

Van de 80.000 mensen die begeleid/omgeschoold zullen worden, zal dat bij éénderde gaan om begeleiding naar een andere baan buiten de zorgsector. De rest zal worden omgeschoold/bijgeschoold naar andere functies binnen de zorgsector. Hierin zijn ook 5.000 leerwerkplekken opgenomen voor jongeren.

Voor- en tegenpartijen

Partijen die achter het plan staan zijn onder andere brancheorganisatie Actiz, GGZ Nederland, CNV Publieke Zaak, NU’91, VGN en RegioPlus. Vakbond FNV heeft zich juist uitgesproken tegen het plan. Volgens FNV is het banenplan een manier om de enorme bezuinigingen minder ‘zichtbaar’ te maken. Zij bekritiseren het plan ook vanwege de onduidelijkheid over naar wat voor andere functies zorgwerknemers dan begeleid zouden worden. FNV spreekt zich ook uit tegen de bezuinigingsplannen voor de zorgsector in het algemeen. Bovendien zouden er volgens FNV veel meer banen dan de eerder genoemde 80.000 op het spel komen te staan en zou het gaan om zo’n 120.000 werkplekken.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!