Niet gecontracteerde zorg naturapolis niet meer vergoed in 2016

Nu moet de zorgverzekeraar volgens de Zorgverzekeringswet nog 80% van de niet gecontracteerde zorg vergoeden bij een naturapolis, in 2016 gaat dit veranderen. Er wordt in Nederland momenteel 90 miljard uitgegeven aan zorg en dit bedrag dreigt te stijgen. Om dit te voorkomen wil het kabinet dat bij de naturapolis alleen goede en goedkope zorg wordt vergoed. Patiënten moeten vanaf 2016 bij niet gecontracteerde zorg zelf opdraaien voor de kosten.

Natura en Restitutie

In Nederland zijn er twee verschillende soorten zorgpolissen: naturapolissen en restitutiepolissen. Bij naturapolissen wordt in 2014 en 2015 bij gecontracteerde zorgaanbieders 100% vergoed en bij niet gecontracteerde zorgaanbieders 80%. Bij restitutiepolissen is er een vrije zorgkeuze en wordt zowel gecontracteerde zorg als niet gecontracteerde zorg 100% vergoed. Niet alle zorgverzekeraars houden zich aan de Zorgverzekeringswet. Sommige verzekeraars vergoeden nu al minder dan 80% bij naturapolissen.

Risico

In 2016 wil het kabinet Artikel 13 in de Zorgverzekeringswet aanpassen, waardoor bij naturapolissen geen zorg meer wordt vergoed wanneer de zorgaanbieder geen contract heeft met de zorgverzekering. Als de Eerste kamer akkoord gaat met dit wetsvoorstel lopen mensen het risico veel zorg uit eigen zak te moeten betalen. Niet iedereen zal hier rekening mee houden en deze kosten kunnen hoog oplopen. De meeste mensen nemen pas achteraf contact op met hun zorgverzekeraar, dit betekent dat zorgverleners de patiënten voor deze kosten zullen moeten waarschuwen.

Prijsverschil

Bij de restitutiepolis heb je wel een vrije zorgkeuze, ook de niet gecontracteerde zorg wordt hierbij volledig vergoed. De restitutiepolis was altijd al enkele euro’s duurder dan de naturapolis. Als gecontracteerde zorg straks helemaal niet meer vergoed wordt in de naturapolis zal het prijsverschil tussen de restitutiepolis en de naturapolis nog groter worden.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!