Niet bewust van psychische klachten ouderen

Ouderen zien door een beroerte of amputatie van bijvoorbeeld de been, hun leven drastische veranderen. Zij krijgen de tijd om gedeeltelijk in het ziekenhuis en thuis te revalideren. De psychische hulp die ouderen hierbij nodig hebben ontbreekt echter omdat doktoren hier niet voldoende bewust van zijn.

Verschillen bij revalidatie

Onderzoeker Bianca Buijck heeft zich tijdens haar onderzoek beziggehouden met de psychische toestand van de patienten tijdens en na hun revalidatie. Ze richtte haar aandacht op psychische klachten, zoals depressie, angst, slapeloosheid en gepieker. Op basis van deze onderzoekspunten kwamen er meerdere verschillen naar boven. Zo waren de patienten die na de revalidatie naar huis konden waren over het algemeen psychisch gezonder en namen de klachten tijdens de revalidatie ook af. De situatie van de ouderen die werden opgenomen in een verpleeghuis verslechterde juist.

Onderschat

Volgens Buijck worden worden psychische klachten ouderen onderschat. En dit terwijl een beroerte of amputatie een ingrijpende gebeurtenis is voor iedereen waarbij hun hele leven zal veranderen. Het is de taak van de zorgverleners om de signalen van de psyschische problemen op te vangen. Ook zou een vorm van psychotherapie deel moeten uitmaken van een revalidatieprogramma.

Aandachtspunten

De belangrijkste punten waar meer aandacht aan moet worden besteed zijn de psychosociale klachten van de patienten in het verpleeghuis. Daarnaast moeten ook de mantelzorgers hier actief bij worden betrokken. De psychische problemen hebben niet alleen gevolgen voor het leven van de ouderen na revalidatie. Het heeft ook effect op de druk die op de mantelzorger wordt gezet.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!