Nederlands zorgstelstel ook dit jaar zeer op prijs gesteld

Uit onderzoek van The Commonwealth Fund komt het Nederlandse zorgstelsel ook dit jaar weer goed naar voren. Onder ongeveer 27.000 burgers met een minimale leeftijd van 18 jaar en uit 11 verschillende landen, werd het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek De landen die deel uitmaakten van het onderzoek waren: Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Er werden vragen gesteld over de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg in het eigen land. Het ging hierbij voornamelijk om de zorg die huisartsen en ziekenhuizen bieden. Nederland scoort goed Er zijn een aantal punten waar Nederland vooral hoog op scoort. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat het Nederlandse zorgstelsel goed werkt, omdat het relatief betaalbaar is, toegankelijk is en dat mensen niet lang hoeven te wachten op de nodige zorg. Belangrijke waarnemingen Van de ondervraagde Nederlanders heeft 8 procent minimaal één keer zorg vermeden het afgelopen jaar vanwege de hoge kosten. Hiermee scoort Nederland erg goed en hebben alleen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hierbij beter gescoord met 7 procent. In de Verenigde Staten vermeden burgers het meest zorg, namelijk 33 procent van de ondervraagden in de Verenigde Staten. Een andere belangrijke waarneming is dat Nederlandse burgers ook in de weekenden zorg kunnen krijgen. In de andere landen kunnen burgers in 40 tot 64 procent van de gevallen niet terecht bij hun huisarts of andere zorgverleners in het weekend. Deze mensen kunnen in zo’n geval alleen bij de afdeling Spoedeisende Hulp terecht. Nederland is hierin dus veel toegankelijker, omdat dit percentage  op slechts 25 procent ligt. Ten slot krijgt een groot percentage van de ondervraagden uit Australië, Duitsland, Nederland, Nieuw Zeeland en Zwitserland de zorg die men nodig heeft. Enkel 7 procent zegt dit niet te krijgen van de zorgverzekeraar of zorgverlener.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!