Nederlanders positief over Belgische euthanasiewet

‘Ik hoop dat het in Nederland ooit ook zo ver komt’, zegt één van de ondervraagden stellig. Zorgverzekering.net vraagt 160 Nederlanders antwoord te geven op de vraag: Wat vind jij van de nieuwe euthanasiewet?’ Zowel jong als oud lijkt overwegend voor te stemmen.

De Belgische euthanasiewet houdt de gemoederen bezig. Een glazige blik ontstaat maar weinig wanneer we de mensen vragen naar hun mening over de nieuwe wet. ‘Ik had er over gelezen in de krant’, zeggen veel mensen, ‘maar ik vind het een moeilijk onderwerp’, volgt vaak snel.

België

Voorheen mocht je in België pas vanaf je achttiende euthanasie plegen wanneer je ondraaglijk en uitzichtloos leed. Die eis is nog steeds hetzelfde, maar vanaf nu mogen ook kinderen van alle leeftijden euthanasie laten plegen. In de nieuwe wet staat wel dat de ouders van het kind dat voor euthanasie kiest, de keuze van het kind moeten ondersteunen. Ook moet een psychiater hebben vastgesteld dat het kind wilsbekwaam is.

Voorstanders

Zowel de meeste jongeren als ouderen vinden de euthanasiewet zoals hij in België is, een goede zaak. 66% van de ondervraagden zegt voor te zijn. Veel mensen geven als argument dat ondraaglijk lijden niet menselijk is. ‘Je hebt het wel over kinderen, maar die gun je de pijn natuurlijk ook niet.’ Een aantal mensen laat zelfs blijken te vinden dat Nederland achterloopt. ‘Als kinderen echt terminaal zijn, vind ik het absoluut een goede zaak. Ook voor Nederland’, laat een man weten.

Tegenstanders

Waar een groot aantal mensen stellig ‘Ja’ antwoordt op de vraag, is er een aanzienlijk klein aantal dat net zo stellig ‘nee’ zegt. Een vrouw zegt: ‘Ik geloof dat god het leven geeft en dat neemt wanneer het nodig is.’ Maar ze vindt toch dat een passieve vorm van euthanasie in sommige gevallen wel toelaatbaar is. ‘Als iemand echt heel ziek is en pijn heeft’, begint ze haar zin, ‘dan kan het soms wel een betere keuze zijn om iemand met medicatie te begeleiden naar een pijnloze dood’, eindigt ze twijfelend. Ook zijn er mensen die aangeven de euthanasiewet gewoon niet goed te vinden.’ Kinderen hebben de neiging de mening van hun ouders over te nemen. Als ouders het erg zwaar hebben met de ziekte van hun kind, kunnen kinderen dat zielig gaan vinden. Straks beslissen ze dan nog om daarom maar euthanasie te plegen’, zegt een vrouw.

Euthanasie in Nederland

‘Twaalf jaar is wat mij betreft een goede minimumleeftijd’, zegt een man. Ongeveer 12% van de ondervraagden deelt deze mening. Zij geven aan tevreden te zijn over de huidige euthanasiewetgeving in Nederland. In Nederland is euthanasie mogelijk bij kinderen vanaf twaalf jaar. Het is niet duidelijk of Nederlanders over het algemeen voor een verbreding van de wet zijn, maar we hoeven het voorlopig niet te verwachten. Uit een soort respect kiezen andere partijen in het kabinet er op moment nog steeds voor de christelijke partijen hierin tegemoet te komen. Deze partijen zijn zo radicaal tegen verbreding van de wet, dat andere partijen het onderwerp gewoon niet ter sprake brengen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!