Nederlander bang om over te stappen

De vele discussies rondom de beperking van de keuzevrijheid bij zorgverzekeringen hebben ertoe geleid dat consumenten hun overstap naar een andere zorgverzekering voor 2014 uitstellen. Op dit moment zijn er minder mensen overgestapt naar een andere zorgverzekering voor 2014, dan op hetzelfde moment vorig jaar.

Omdat het voor veel mensen onduidelijk is bij welke ziekenhuizen en zorgaanbieders zij terecht kunnen, zijn mensen bang om nu al een zorgverzekering voor 2014 af te sluiten. Ze zijn bang dat zij, wanneer het nodig is, niet in het dichtstbijzijnde ziekenhuis geholpen kunnen worden, òf dat zij zelf voor de kosten moeten opdraaien.

Keuzevrijheid

Wanneer het gaat om restitutiepolissen kunnen verzekerden bij alle ziekenhuizen en zorgaanbieders terecht, ook wanneer er geen contract is gesloten met de zorgverzekeraar. De kosten van de zorg worden dan zeker vergoed. Bij een naturapolis is dit niet het geval. Bij een naturapolis krijgen verzekerden alleen zorg vergoed die door een gecontracteerde zorgaanbieder of in een gecontracteerd ziekenhuis wordt verleend.

Budgetpolis

Voor 2014 bieden een aantal verzekeraars budgetpolissen aan. Dit houdt in dat verzekerden een zorgverzekering tegen een lage premie kunnen afsluiten. Zij leveren dan wel in op keuzevrijheid. Een budgetpolis is eigenlijk een naturapolis in beperkte vorm. Dat betekent dat je voor planbare zorg bijvoorbeeld nog maar in één of twee ziekenhuizen per provincie terecht kunt, grote kans dat dat niet het ziekenhuis om de hoek is en je dus een stuk verder moet reizen. Wanneer het gaat om spoedeisende hulp of kraamzorg, kunnen verzekerden wel terecht in het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Verwarring

“Van de week was al in het nieuws dat veel Nederlanders moeite hebben om het eigen risico in één keer te kunnen betalen. De algemene trend is dat mensen flink willen besparen op hun zorgverzekering, soms ook als beperking van de keuzevrijheid daarmee gepaard gaat. Door de onduidelijkheid over deze keuzevrijheid is er veel verwarring ontstaan. Deze verwarring verklaart waarom mensen angstig zijn om nu al over te stappen, en dus hun keuze uitstellen”, aldus Sophie van der Zee van Zorgverzekering.net.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!