Nederland stelt overstap zorgverzekering uit naar december

Consumenten zijn dit jaar later met het overstappen naar een andere zorgverzekering dan voorgaande jaren. Zo blijkt uit cijfers van Zorgverzekering.net dat vorig jaar rond deze tijd het aantal overstappers 30 procent hoger lag dan dit jaar. De consument heeft dus een afwachtende houding, maar uit onderzoek is gebleken dat dit jaar ruim 16 procent wil overstappen. Zorgverzekering.net verwacht daarom een massale overstap in december.

Zorgverzekeraars laat met bekendmaken premie

De afwachtende houding van de consument is te verklaren door het feit dat de premies dit jaar later bekendgemaakt werden dan de afgelopen jaren. Veel zorgverzekeraars kwamen dit jaar pas vlak voor de deadline naar buiten met hun premies voor 2015. Een van de redenen hiervan is dat de zorgverzekeraars vanaf 2015 ook verantwoordelijk zijn voor de vergoeding van wijkverpleging, de kosten hiervan moesten worden doorberekend in de premie. Voorheen werd wijkverpleging betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, maar deze wet zal vanaf 1 januari 2015 vervangen worden door de Wet langdurige zorg.

Forse premiestijging

Mede door de extra verantwoordelijkheid die de zorgverzekeraars er volgend jaar bij krijgen, stijgt de zorgpremie fors. Hierdoor zal de consument eerder geneigd zijn om over te stappen. Uit eerder onderzoek van Zorgverzekering.net bleek dat dit jaar 16,2 procent wil overstappen. Veel consumenten kunnen geld besparen door over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Hierbij is het niet alleen belangrijk om verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken, maar ook om te kijken of de zorg uit aanvullende pakketten wel echt nodig is. Consumenten zullen kritischer gaan kijken naar hun zorgverzekering, en dit kost tijd.

Ondanks premiestijging 30% minder overstappers

Op Zorgverzekering.net worden dagelijks door duizenden consumenten zorgverzekeringen vergeleken. Uit het gedrag van deze bezoekers blijkt dat zij al druk bezig zijn met ori├źnteren, maar nog even wachten met het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. In vergelijking met vorig jaar ligt het aantal mensen dat al is overgestapt naar een andere zorgverzekering 30 procent lager. De de afgelopen jaren was december de maand waarin de meeste mensen overstapten naar een andere zorgverzekering. Vanwege het lage aantal mensen dat nu nog maar is overgestapt en de forse premiestijging, verwacht Zorgverzekering.net in december dit jaar een massale overstap.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!