Nazorg bij kanker in 2014

Kanker is een verschrikkelijke ziekte, die uw leven op de kop gooit. Als u bent genezen van kanker is het fijn om dit rustig een plaats te kunnen geven. Nazorg na kanker kan voor mensen erg belangrijk zijn. Sommige mensen maken er geen gebruik van, maar anderen vinden het juist prettig om verder te worden begeleid in het proces door middel van nazorg.

Waar moet u aan denken bij nazorg?

Bij nazorg kunt u denken aan de volgende aspecten:

  • Psychologische hulp. Dit kan gegeven worden door psychologen, psychiater of bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Praten over de dingen waar u mee zit kan erg verhelderend en rustgevend werken. Dit kan ook voor uw gezin of partner gunstig zijn
  • Voedingsadvies door een voedingsconsultant of diëtist.
  • Praten met lotgenoten via een patiëntenvereniging. Door over uw ervaringen te praten en deze van andere te horen kunt u zich een stuk beter gaan voelen en steun krijgen.
  • Aangepaste sporthulp. Door operaties zijn voor u misschien niet alle sporten meer mogelijk. U kunt hierin begeleid worden.
  • Huidtherapie. Door de straling of chemokuur kan uw huid erg verslechterd zijn. Huidtherapie kan dan een uitkomst zijn.

Wat vergoedt de verzekeraar in 2014?

Er zijn verschillende zorgverzekeraars die bijdragen aan de vergoeding voor nazorg bij kanker in 2014. Vele ziekenhuizen hebben hier ook speciale ruimtes voor ingericht en specialisten voor in dienst, zodat u de beste hulp krijgt in een prettige omgeving. Wat uw zorgverzekeraar vergoedt kan erg verschillend zijn. Sommige verzekeraars vergoeden enkel een paar afspraken met een psycholoog of een hulpgroep, maar andere vergoeden alle zorg die u nodig heeft. Kijkt u, voor u een afspraak maakt met bijvoorbeeld een psycholoog, eerst wat uw zorgverzekeraar vergoed en of deze überhaupt iets vergoedt voor nazorg. Ook kan er verschil in vergoeding zijn, dat hangt af van of de zorg wordt aangeboden door een instantie die contracten heeft met uw verzekeraar. Als uw zorginstelling dit niet heeft, is het vaak het geval dat de verzekeraar minder vergoedt voor de kosten.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!