Miljoenenbesparing door gezamenlijke inkoop

Zorgverzekeraar Achmea denkt dat ziekenhuizen miljoenen kunnen besparen door gezamenlijk medicijnen en hulpmiddelen in te kopen. De zorgverzekeraar is hierover in gesprek met ziekenhuisapothekers en specialisten.

Kleinschalige ziekenhuizen die nu medicijnen en hulpmiddelen zoals verband in moeten kopen, zijn hier vaak veel geld aan kwijt. De kostprijs per artikel is dan nog hoog. Wordt er meer ingekocht, dan daalt hiervoor de kostprijs per artikel. De ziekenhuizen maken apart afspraken met de leveranciers, waardoor zij allemaal meer geld uitgeven dan nodig.

De woordvoerder van Achmea vertelt het volgende: “Wij denken dat ziekenhuizen in Nederland nu te veel betalen, zeker omdat ze de inkoop allemaal zelf doen. Als dat gezamenlijk gaat, kan de prijs nog heel wat omlaag,”

Al eerder dit jaar werd bekent dat er een aantal ziekenhuizen zal moeten gaan fuseren. Van de 111 ziekenhuizen in Nederland, zullen er ongeveer 90 overblijven. Voor hen is het een belangrijke reden om in gesprek te gaan over de mogelijke gezamenlijke inkopen. In het buitenland wordt dit al enige tijd gedaan en het gezamenlijke inkopen blijkt wel degelijk kostenbesparend. In Duitsland wordt er 30 tot 40 procent bespaard door de inkoopkortingen die zij verkrijgen. Een ander voorbeeld van de samenwerking is dat kennis en kwaliteit uitgewisseld zullen worden.

Augustus, jongst leden, werd al bekend gemaakt dat 51 ziekenhuizen en 5 diagnostische centra al meededen aan het gezamenlijke inkooptraject bij leverancier Intrakoop, om zo de kosten te drukken. Het ging toen voornamelijk om hechtmaterialen, bloedafnamesystemen, kaakimplantaten en materialen voor interventieradiologie. Eerder bleek al dat een onderhandeling met de leverancier van pacemakers, de ziekenhuizen ongeveer twee miljoen euro opgeleverd heeft.

Uit het onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kwam naar voren dat ziekenhuizen nog altijd versnipperd en weinig transparant inkopen en daarmee forse kostenbesparingen mislopen. Achmea wil nu samen met de ziekenhuizen onderzoeken wat de precieze kostprijs is en of zij niet te veel betalen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!