Miljard schuld door zorgpremies die niet betaald worden

De verplichte zorgpremie wordt door ruim 120.000 mensen al jarenlang niet betaald. Dat blijkt uit de cijfers van College voor Zorgverzekeringen, zo meldt RTL Nieuws. Gevolg hiervan is dat er de schuld alleen maar verder oploopt en inmiddels is de het bedrag van 1 miljard schuld door het niet betalen van zorgpremies bijna bereikt. Het totale schuldbedrag wordt maandelijks maar liefst 20 miljoen euro hoger.

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten en daarvoor maandelijks premie te betalen. Wanneer je je zorgpremie niet betaalt of niet kunt betalen, dan kom je na het uitblijven van de betaling gedurende zes maanden, in een wanbetalersregeling terecht. Deze regeling houdt in dat de zorgtoeslag komt te vervallen en het CVZ de betaling van de zorgpremie aan de zorgverzekeraar overneemt van de verzekerde. Deze laatste legt de verzekerde vervolgens een schuld op van de achterstallige premie plus een boete van dertig procent. Bovendien kan beslag worden gelegd op een deel van het loon van de verzekerde.

Nieuwkomers

De huidige wanbetalersregeling werkt aardig voor mensen die enkele maanden premieachterstand hebben opgelopen. Vaak wordt de schuld dan na enkele maanden afbetaald. Voor degenen die langdurig in de wanbetalersregeling zitten, heeft deze boete echter nauwelijks effect. Mensen zijn vaak moeilijk te bereiken en vaak gaat het om mensen die willens en wetens het systeem ontwijken.

Maatregelen

Inmiddels is de schuld vanwege achterstallige premiebetaling inclusief alle bijkomende kosten opgelopen tot 953 miljoen euro en komt daar maandelijks weer 20 miljoen euro bovenop. Minister Schippers vindt het onacceptabel dat er zo veel mensen ontkomen aan dat wat wordt opgelegd. Er moet verbetering komen, want op deze manier ontkomen velen aan het solidariteitsbeginsel van ons zorgstelsel. De minister gaat maatregelen treffen om het probleem met de wanbetalers op te lossen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!