Mensen zonder zorgverzekering toch recht op medische zorg

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid en Welzijn heeft de harde regel van de verzekeringsplicht weggehaald. Dit is omdat het vaak voor bijvoorbeeld verwarde mensen moeilijk is om benodigde gegevens te verzamelen. Dit meldt het ministerie van VWS.

Alle mensen moeten geholpen geworden

Paul: ‘In zo’n welvarend land als Nederland is het ongepast om mensen zo in de kou te laten staan en zeker niet in zwakste momenten. Ik ben heel tevreden dat ik nu deze groep mensen meer zekerheid en hulp kan bieden. Ook ben ik trots op de Straatdokters die deze groep niet heeft losgelaten en een dringende oproep heeft gedaan aan de politiek om dit probleem op te lossen.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Als u woont of werkt in Nederland dan heeft u altijd te maken met twee soorten zorgverzekeringen:

1. De verzekering voor langdurige zorg (de Wlz-verzekering)

2. De verzekering voor medische noodzakelijke zorg (de Zvw-verzekering of zorgverzekering)

Een zorgverzekeraar mag u zelf uitkiezen. Deze Nederlandse zorgverzekering wordt ook wel ‘basisverzekering’ genoemd. De Wlz-verzekering hoeft u niet zelf af te sluiten, dat gebeurt automatisch als u in Nederland woont of werkt. De verzekeringsverplichting wordt geschrapt voor de ‘verwarde mensen’ en dit betekent dus dat het voor die doelgroep niet een plicht is om verzekerd te zijn, omdat het voor deze mensen moeilijk is om bepaalde informatie bij zich te houden of te vinden.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!