Mensen sterven liever thuis

De meeste mensen sterven liever thuis dan in het ziekenhuis. Toch sterft het grootste deel van de terminale patiënten in het ziekenhuis. Volgens huisarts Jaap Schuurmans is dit lang niet altijd nodig en zouden huisartsen patiënten moeten waarschuwen voor onnodige behandelingen.

Onnodig naar het ziekenhuis

Jaap Schuurmans is bestuurslid van de Nederlandse Associatie Palliatief arts Consulenten. Daarnaast heeft hij een gids geschreven voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, genaamd ‘Wat nu?’. Schuurmans zegt dat huisartsen patiënten beter moeten informeren over ongeneeslijke ziektes en moeten wijzen op onnodige behandelingen. Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de huisartsen vindt dat mensen die ongeneeslijk zien zijn onnodig naar het ziekenhuis gaan.

Wilsverklaring

Per huisarts is het erg verschillend hoeveel mensen er in het ziekenhuis sterven. Van de patiënten van Schuurmans overlijdt twee derde thuis. Hij houdt met alle terminale patiënten een uitgebreid gesprek waarin wordt vastgelegd welke behandelingen ze nog willen ondergaan en welke niet. Hij vindt het belangrijk dat de familie van de patiënt ook bij dit gesprek aanwezig is. Het gesprek wordt vaak gevoerd aan de hand van een wilsverklaring waarin patiënten onder andere kunnen aangeven hoe ze staan tegenover reanimatie, beademing en levensverlengende behandelingen die ten koste gaan van de kwaliteit van hun leven.

Palliatieve zorg

Huisartsen hebben tegenwoordig een consulent palliatieve zorg die ze kan helpen met vragen over patiënten met ongeneeslijke ziektes. Ook is er via Het Nederlands Huisartsen Genootschap een opleiding voor huisartsen over terminale patiënten. Deze opleiding wordt door veel huisartsen gevolgd. Volgens Schuurmans is de palliatieve zorg bij huisartsen al veel beter dan vroeger, maar kan er nog veel verbeterd worden. Huisartsen kiezen vaak voor behandelingen in plaats van palliatieve zorg. Bij deze afweging moet beter gekeken worden naar de wensen van de patiënt en het nut van de behandelingen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!