Meldactie over wisselend medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik is de meldactie ‘Hetzelfde medicijn in een ander jasje’ gestart. Zij willen met deze meldactie onderzoeken of het vervangen van medicijnen door goedkopere geneesmiddelen kan leiden tot verwarring en foutief gebruik.

Wisselen van medicijnen

Een medicijn kan worden vervangen op het moment dat zorgverzekeraars, huisartsen en apothekers afspraken maken over welk medicijn aan een patiënt zal worden voorgeschreven. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar. Zo kan een geneesmiddel worden vervangen door een goedkoper, merkloos medicijn of kan het zijn dat het medicijn wordt ingekocht vanuit het buitenland. Op deze manier kunnen er kosten worden bespaard.

Preferentiebeleid

Zorgverzekeraars spelen hierin een belangrijke rol. Zij geven aan welk medicijn wel en welk medicijn niet wordt vergoed, het zogeheten preferentiebeleid. Op het moment dat een patiënt het medicijn wil ophalen bij de apotheek, is het afhankelijk van de zorgverzekeraar van de patiënt welk medicijn van welke fabrikant wordt vergoed en welk medicijn wordt meegegeven. Dit gebeurt alleen als de apotheker en de arts het vervangende medicijn goedkeuren. Met het preferentiebeleid is het mogelijk om flink te besparen op zorgkosten, aangezien er grote prijsverschillen zijn tussen medicijnen waar geen patent meer op zit. Zo is het voor zorgverzekeraars mogelijk om met fabrikanten een gunstige prijs af te spreken. Dit kan echter in de hand werken dat patiënten vaker moeten wisselen van medicijn. Het preferentiebeleid heeft al geleid tot een flinke daling van medicijnprijzen, maar er zijn sinds die tijd ook vele klachten binnengekomen van zowel patiënten als apothekers. Er zijn gevallen bekend waarbij nieuwe medicijnen niet aansloegen of waarbij patiënten last kregen van bijwerkingen.

Meldpunt medicijnen

Om duidelijkheid te krijgen over de ervaringen met wisselende medicijnen heeft het IVM besloten om een onderzoek te starten. Op de website Meldpuntmedicijnen.nl kunnen medicijngebruikers anoniem hun ervaringen delen. Het doel is om op die manier in kaart te brengen of wisselende medicijnen hebben geleid tot verkeerd gebruik, veranderde werking, bijwerkingen of tot het stoppen met het medicijn. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe patiënten zijn voorgelicht door hun apotheker of zorgverzekeraar. Deze gegevens zullen worden verwerkt in een rapport voor opdrachtgever Stichting MAG (Management voor Apothekers en voor de Gezondheidszorg).

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!