Meerderheid Nederland: zorg door eigen schuld uit basispakket

Uit recent onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat van de meeste Nederlanders zaken als dieetadvies en het stoppen-met-rokenprogramma uit het basispakket van de zorgverzekering mag worden gehaald. Uit het onderzoek van NIVEL, waarbij ruim 2800 respondenten zijn ondervraagd, blijkt eveneens dat verreweg de meerderheid van de Nederlanders weinig voelen voor een vergoeding voor een ziekenhuisopname ten gevolge van complicaties na cosmetische ingrepen, dat bij het basispakket inbegrepen zit.

Resultaten

De meeste mensen vinden dat bij zorgvragen die met een gezonde levensstijl voorkomen hadden kunnen worden, diegene hier zelf voor de kosten moet dragen. Daarentegen wil ongeveer de helft van de Nederlanders dat fysiotherapie, orthodontische zorg onder 22 jaar en een griepvaccinatie wel in het basispakket hebben. Ook tandzorg voor volwassenen, maagzuurremmers, brillen en contactlenzen zijn zaken die de respondenten graag (gedeeltelijk) vergoed zouden zien worden vanuit het basispakket.

Versobering basispakket

Ongeveer 50 procent van de respondenten is van mening dat het basispakket niet versoberd mag worden. Wel is 89 procent het ermee eens dat overbehandeling voorkomen dient te worden. Ook zo’n 64 procent van de ondervraagden zou het geen probleem vinden als de huisarts meer taken van het ziekenhuis over zou nemen. Het verhogen van de zorgpremie en het eigen risico heeft de hoogste weerstand van de respondenten.

De Jong

Programmaleider De Jong vindt de resultaten erg belangrijk. “Minister Schippers van Volksgezondheid meldde dat de versobering van het basispakket onontkoombaar is, maar gaf daarbij aan dat ze graag wil dat mensen met voorstellen komen. Met deze resultaten is er een beter inzicht in het draagvlak voor verschillende maatregelen om te bezuinigen. Met de resultaten kunnen verschillende ideeën voor het toekomstige basispakket worden gehaald.” De programmaleider gaf tevens aan dat de Nederlandse bevolking zich op dit moment goed kan vinden in de huidige samenstelling van het basispakket.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!