Meerderheid Eerste Kamer akkoord met Wet langdurige zorg

Op 25 november debatteerde de Eerste Kamer met Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, over de Wet langdurige zorg. De meerderheid van de Eerste Kamer is voor het wetsvoorstel om de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te vervangen door de Wet langdurige zorg. Vanaf 1 januari 2015 zal deze wet in werking treden.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg gaat over het verblijf van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen in verzorgingstehuizen. Het uitgangspunt van deze wet is dat deze groep mensen langer thuis moet blijven wonen. De toegang tot verzorgingstehuizen wordt strikter, alleen mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben kunnen hier dan nog terecht. De gemeenten zullen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid hebben over de zelfstandig wonende hulpbehoevenden en wijkverpleging wordt vanaf 2015 vergoed uit de basisverzekering. Vanaf 1 januari 2015 zal de Wet langdurige zorg de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen. De reden hiervan is dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te duur werd en er bezuinigd moet worden. De kosten van langdurige zorg zijn in de afgelopen acht jaar met 40 procent gestegen.

Voorstanders

De partijen VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en SGP zijn voor het wetsvoorstel. Zij vinden de bezuinigingen noodzakelijk. Marleen Barth van de PvdA zegt: “Als de zorg onbetaalbaar en onbeheersbaar wordt, zijn de meest kwetsbare mensen als eerste de dupe. Als PvdA staan we er pal voor dat het nooit zo ver komt’. De Wet landurige zorg stimuleert mensen om langer thuis te blijven wonen, waardoor er geld en tijd overblijft voor de mensen die de hele dag door intensieve begeleiding nodig hebben.

Tegenstanders

Volgens de SP is de overgang naar de Wet langdurige zorg te snel en ondoordacht. Ook de PVV is het niet eens met het wetsvoorstel “De PVV vindt het onacceptabel en ronduit schandalig dat de rechten van onze ouderen verdwijnen. Terwijl gevangen in ons land die rechten wel hebben.” zegt Grabriëlle Pöpken. GroenLinks is het met van Rijn eens dat er verandering moet komen in de langdurige zorg, maar zij zijn van mening dat de wet te overhaast wordt ingevoerd. Op 2 december 2014 stemt de Eerste Kamer definitief over het wetsvoorstel. Dan zal duidelijk worden of de Wet langdurige zorg op 1 januari 2015 in zal gaan.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!