Meer jongeren in geestelijke gezondheidszorg

Het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat de afgelopen jaren meer jongeren in geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn beland. Onderzoek wees uit dat er tussen 2008 en 2010 de aantal jongeren onder de 18 jaar die psychische hulp nodig hadden, gestegen was met 31%.

Oorzaken

GGZ Nederland stelt vast dat deze cijfers niet alleen te maken hebben met dat er meer jongeren deze zorg nodig hebben. De afgelopen jaren zijn er namelijk meer maatregelen getroffen om de wachtlijst van GGZ in te korten. Verder heeft de stijging van het aantal opgenomen jongeren ook te maken met instellingen die dyslexie meetellen bij de geestelijke zorg waardoor de cijfers hoger uitvallen.

Vooruitzichten

Of de stijging dit jaar nog meer is gestegen, kan niet worden vastgesteld door GGZ. Maar aangezien er in 2012 een akkoord is gesloten met het ministerie van Volksgezondheid om de wachtlijsten te beperken, er wel een stijging zal doorzetten. Als de wachtlijsten compleet zijn verdwenen zullen naar verwachting de stijging stagneren.

Stijging GGZ bij volwassenen

Niet alleen jongeren hebben meer zorg nodig in de geestelijke gezondheidszorg. Ook bij volwassenen wordt een stijging opgemerkt. Deze stijging is echter een minder forse stijging als bij jongeren. De stijging van volwassenen tussen de 18 en 64 jaar die deze zorg nodig hadden was 13,6%. Het percentage senioren die in de GGZ terechtkwamen was ook gestegen met bijna 11%.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!