Meer inspraak voor mondige burger

Zorgverzekeraars zouden verzekerden meer inspraak moeten geven in hun beleid en de manier waarop zorg wordt ingekocht, dat stelt het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie in het maandag verschenen rapport Zorg met een hart.

Zelfbewust

Mondige burgers zijn volgens het Wetenschappelijk Instituut onmisbaar in de toekomst van de zorg. Het is daarom belangrijk dat de afstand tussen zorgverzekeraars en verzekerden kleiner wordt. Zelfbewuste mensen moeten serieus genomen worden, nu vinden ze vaak maar moeilijk hun weg in het zorgaanbod. Het is volledig terecht dat patiënten willen meebeslissen over hun zorg en behandelingen: dat is goed voor de kwaliteit van de zorg en vermindert ook nog eens de kosten. Welgeïnformeerde patiënten kiezen vaker voor een minder belastende ingreep.

Veranderende rol

Verzekeraars hebben een belangrijke regierol in het spel dat gespeeld wordt op de zorgmarkt. Ze zijn verantwoordelijk voor het bevorderen en inkopen van hoogwaardige zorg tegen een acceptabele prijs. De manier waarop zorgverzekeraars deze rol invullen is de laatste jaren erg veranderd. Eerst vervulden ze de rol met name als uitvoeringsorganisatie, in het verlengstuk van de overheid. Nu treden de verzekeraars veel meer op als ‘selectieve inkopers’ en wordt het bevorderen van kwaliteit van de zorg steeds serieuzer genomen. Verzekerden moeten daarom meer invloed op het zorginkoopbeleid kunnen uitoefenen.,

Winst

Zorgverzekeraars moeten zich volgens het rapport meer bewust zijn van hun maatschappelijke functie. Ze zouden zich veel meer moeten opstellen als een coöperatie. De afgelopen jaren hebben ze veel winst gemaakt, het wordt op prijs gesteld als een deel van de winst terugkomt bij de verzekerden. De zorgverzekeraars geven aan dat de winst wordt doorberekend in premies, maar dit proces is lang niet transparant. Ledenorganisaties zouden hier een uitkomst kunnen bieden. Het is volgens de auteurs de taak van zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid te nemen en de inspraak van leden beter te regelen.

Overbehandeling

Ook moet er meer worden gelet op overbehandeling en het verlenen van zorg waarvan niet is bewezen dat die effectief is. De kwaliteit van zorg, leven en sterven hoeft niet altijd te betekenen dat alles wat medisch mogelijk is ook moet worden toegepast, aldus het rapport.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!