Meer geld voor jeugdzorg in 2015

Voor jeugdzorg wordt in 2015 330 miljoen euro meer vrijgemaakt dan voorheen de planning was. Gemeenten krijgen nu definitief een budget van 3,9 miljard euro om de jeugdzorg in 2015 op zich te nemen. Nu de budgetten definitief zijn, kunnen gemeenten de inkoop van zorg gaan afronden en ervoor zorgen dat zij jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen in 2015 de beste zorg kunnen bieden. Vorige week nog was er veel onrust over de onduidelijkheid rondom de overhevelingen van verschillende zorgtaken naar gemeenten. De Algemene Rekenkamer verzocht toen om een ingelast beoordelingsmoment nog vóór de ingang van de overhevelingen per 1 januari 2015. Inmiddels is er een commissie aangesteld die de hele overheveling gaat monitoren. Staatssecretaris Van Rijn geeft aan dat er nu volledige duidelijkheid is over het budget dat elke gemeente krijgt om te besteden aan jeugdzorg. Deze budgetten zijn gebaseerd op de hoeveelheid zorg die in de afgelopen jaren per gemeente is gebruikt. In de toekomst zal het budget voor jeugdzorg bepaald worden aan de hand van de zorgbehoefte per gemeente, want juist dat verandert. Dit is echter pas mogelijk wanneer gemeenten deze verantwoordelijkheid al dragen.

Zorg op maat

Ook reageert Van Rijn op de commotie die is ontstaan over de verschillen per gemeente in kwaliteit van de zorg die met de overhevelingen gepaard gaan. Hij geeft aan dat wanneer de zorg op gemeentelijk niveau geregeld wordt, er meer ruimte is voor aanpassing aan persoonlijke situaties en specifieke gevallen. Op dit moment worden alle gevallen op gelijke wijze behandeld, terwijl de zorgbehoefte bij de één groter is dan bij een ander. Gemeenten staan dichter bij de mensen en kunnen daarom beter zorg op maat leveren.

Gedwongen ontslagen

Bureaus Jeugdzorg zullen vanwege de overhevelingen mensen gedwongen moeten ontslaan. De bureaus bepalen niet langer welke jongeren welke zorg nodig hebben, dus is er aanzienlijk minder werk voor hen. Van Rijn geeft aan dit personeel zoveel mogelijk te willen begeleiden naar bijvoorbeeld werk bij de gemeenten die de taken overnemen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!